Đảng ủy VINACHEM: Đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nền kinh tế

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vẫn đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ngày 8/7/2020, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Phú Cường đã chủ trì Hội nghị.

vinachem
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Nguyễn Văn Quý báo cáo kết quả quý II và 6 tháng đầu năm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Nguyễn Văn Quý Báo cáo kết quả quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn.

Theo đó, trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng của Tập đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn năm 2019...

Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành quy trình kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và đã được Đảng ủy Khối chuẩn y; Phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 cho 4 Đảng bộ cơ và 1 Chi bộ cơ sở.

dang uy vinachem

Quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã được triển khai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời Tập đoàn đã xem xét, phê duyệt các đề án nhân sự cho các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở để tổ chức Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 31/31 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Các chi, đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện công tác phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian cho công tác phòng chống dịch.

Năm 2020, Tập đoàn đã triển khai thực hiện, phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tập đoàn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn vẫn đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, 4 đơn vị sản xuất urê, DAP (thuộc danh sách 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương).

Qua thảo luận tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời các tham luận của các đại biểu là doanh nghiệp phân bón kiến nghị cần sửa đổi luật thuế 71 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mình.

nguyen phu cuong
Ông Nguyễn Phú Cường, Bí Thư, Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh thời gian tới toàn Tập đoàn sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn - Nguyễn Phú Cường cho biết, trong 6 tháng qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hết sức khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, hết sức nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn toàn tập đoàn đã giữ được sản xuất công nghiệp, doanh thu và các chỉ tiêu khác, đồng thời đại hội Đảng các cấp đều thành công tốt đẹp.

Thời gian tới toàn Tập đoàn cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ: "Từ bài học xử lý dịch bệnh vừa qua, chúng ta vẫn đảm bảo sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và đã có kết quả. Trong thành công ấy nó thể hiện chúng ta cần phải chủ động ngay từ đầu, đánh giá được tình hình và có những giải pháp kịp thời, tranh thủ thời cơ thì sẽ đạt được những kết quả mong muốn”. Ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Đảng ủy Tập đoàn đã Phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 cho 4 Đảng bộ cơ sở và 1 Chi bộ cơ sở gồm:

- Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

- Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

- Đảng bộ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất.

- Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chi bộ Công ty Cổ phần Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào);

Trần Bản