Đẩy mạnh phối hợp trong công tác đảng với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ký kết và trao Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng lãnh đạo Đảng uỷ Bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công Thương địa phương, Công đoàn Bộ, Báo Công Thương và Đoàn Thanh niên Bộ.

Về phía Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương tại TP Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng uỷ Khối, Vũ Văn Yên, Phó Bí thư thường trực, Nguyễn Thành Thơ, Phó Bí thư, các đồng chí trong Ban thường vụ, lãnh đạo các Ban của Đảng uỷ Khối.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đẩy mạnh phối hợp trong công tác đảng
Toàn cảnh Hội nghị

Quy chế phối hợp nêu rõ áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của Bộ Công Thương có tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh; đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý là đảng viên thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý.

Theo Quy chế, việc phối hợp công tác phải bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban cán sự đảng gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đẩy mạnh phối hợp trong công tác đảng
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao Quy chế phối hợp giữa hai bên

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối sẽ phối hợp công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật; phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, Ban cán sự đảng và Đảng uỷ Khối thông báo cho nhau bằng những hình thức phù hợp về những vẫn đề có liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Hiện Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh quản lý 83 cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 6.378 đảng viên và trên 80.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, lao động thuộc các đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng.

Trong 9 tháng đầu năm Đảng uỷ Khối đã phát triển 136/200 đảng viên đạt 68% kế hoạch năm.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đẩy mạnh phối hợp trong công tác đảng
Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc xây dựng, ký kết và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết nhằm phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đảng thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quy chế phối hợp giữa hai bên được xây dựng căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức đoàn thể, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ mong muốn, thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh cũng như các đơn vị tham mưu giúp việc của hai bên sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin của hai đơn vị đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Khối trong thời gian tới.

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đẩy mạnh phối hợp trong công tác đảng
Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh

Tại Hội nghi, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng uỷ Khối khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị đồng thời tăng cường phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban chức năng của Đảng uỷ Khối nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế được ký tại Hội nghị.

Huyền My