ĐBSCL xác định nhiều sản phẩm OCOP

Tất cả địa phương tại ĐBSCL đã phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 cấp tỉnh, đồng thời xác định những sản phẩm thế mạnh, đặc thù.

Sau một năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều sản phẩm chất lượng đã được sản xuất và tiêu thụ tốt trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khảo sát sơ bộ cho thấy, hầu hết địa phương đều xác định được hơn 10 sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh để đầu tư và phát triển, trong đó, một số tỉnh có hơn 30 sản phẩm là Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp. Đặc biệt, tỉnh Bến Tre, 1 trong 12 tỉnh điểm của cả nước về triển khai Chương trình OCOP, đã xác định đến 265 sản phẩm của 6 nhóm sản phẩm.

Bên cạnh việc dành kinh phí thực hiện chương trình, các địa phương khu vực ĐBSCL chủ trương phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP trên nguyên tắc tiếp cận và đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong đó, việc phát triển dịch vụ du lịch gắn kết các chuỗi sản phẩm OCOP, xem đây là giải pháp để tiêu thụ và nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm được đẩy mạnh.

Theo VTV