Đề xuất ô tô dưới 16 chỗ chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 5 cửa khẩu cảng biển

Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua 5 cửa khẩu cảng biển quốc tế.

Theo dự thảo Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, Ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân (Quảng Ninh), Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, đối tượng áp dụng thông tư này đối với thương nhân nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Mọi thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Thông tư này nếu được ban hành sẽ bãi bỏ các Thông tư sau: Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC của Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng);

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Thông tư số 19/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuấn Hưng