Điện Biên: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Sáng 27/11, UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tính đến ngày 24/11/2021, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 45,1% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, đạt 54,6% so với kế hoạch vốn đã phân bổ của tỉnh. Trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 63,5% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, vốn ngân sách trung ương đạt 36% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành cam kết triển khai giải ngân vốn theo tiến độ đề ra, đồng thời, đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với một số dự án tại địa phương, đề xuất tỉnh quan tâm cân đối, bố trí nguồn vốn cho Thành phố Điện Biên Phủ để hoàn thành một số dự án theo đúng tiến độ đề ra…

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn đảm bảo tiến độ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các chủ đầu tư trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phối hợp xử lý linh hoạt đảm bảo đúng quy định; Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, đảm bảo tiến độ và chất lượng...

PV