Điện Biên: Phát huy lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ

Với vị trí địa lý giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và tỉnh Phongsali của Lào, tạo cho Điện Biên trở thành địa điểm trung chuyển hàng hóa, mang đến lợi thế trong việc phát triển thương mại, đặc biệt là thương mại cửa khẩu.

Những năm qua, Điện Biên đã tận dụng các dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ để phát triển thương mại. Đồng thời từng bước đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại, tăng cường hợp tác phát triển thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. 

Cùng với những chính sách ưu đãi, nhằm từng bước thúc đẩy hạ tầng thương mại, dịch vụ phát triển, tỉnh đã có những cơ chế khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư khai thác thế mạnh của địa phương. Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh doanh với các phương thức kinh doanh hiện đại như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn…

Đến nay, cơ sở hạ tầng thương mại Điện Biên dần đáp ứng nhu tiêu dùng. Điện Biên có 38 chợ, 2 trung tâm thương mại, 3 siêu thị đạt tiêu chuẩn hạng III và 11 cơ sở hoạt động theo mô hình siêu thị và mạng lưới cửa hàng bán lẻ, thu mua nông lâm sản phủ kín các vùng thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Đồng thời tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa các Trung tâm thương mại ở các đô thị, các cửa khẩu và xây dựng đồng bộ mạng lưới thương mại đến các điểm dân cư phù hợp với tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với sự kết hợp phong phú, hài hòa giữa vị trí địa lý, thiên nhiên, lịch sử đã tạo lợi thế cho du lịch phát triển, qua đó tạo thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ cho phát triển thương mại.

Trong thời gian tới, Điện Biên sẽ từng bước đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại, tăng cường hợp tác phát triển thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Tăng cường phát triển thương mại cửa khẩu: Xây dựng, phát triển thành phố Điện Biên Phủcửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc, lối mở A Pa Chải thành các trung tâm trung chuyển để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đến năm 2030 đạt 500 - 600 triệu USD. Tiếp tục nâng cấp hiện đại hóa các Trung tâm thương mại ở các đô thị, các cửa khẩu và xây dựng đồng bộ mạng lưới thương mại đến các điểm dân cư phù hợp với tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Lâm