Điện lực Hải Phòng: Đưa 5S vào quản lý vận hành lưới điện

Được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở chia tách 6 xã của huyện Kiến Thụy cũ, sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, quận Dương Kinh đã trở thành một trong những quận, huyện có vai trò và vị trí quan trọng của thành phố:

Được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế phía đông nam của thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quận có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới một cách đồng bộ văn minh hiện đại.

Điện lực Dương Kinh quản lý 267 trạm biến áp 22KV; 7 trạm biến áp 35kV có tổng công suất 161.045kVA; 111,3 km đường dây 22kV; 8km đường dây 35kV; 35,2km cáp ngầm trung thế; 145,5 km đường dây 0,4kV; 42,1 km cáp ngầm hạ thế. Trong những năm qua Công ty Điện lực Hải Phòng đã không ngừng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa lưới điện quận Dương Kinh nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý vận hành cung ứng điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của phụ tải của Quận.

Lãnh đạo Điện lực khảo sát chuẩn bị phương án
5S lưới điện hạ thế trạm biếp áp Tiểu Trà

Lưới điện quận Dương Kinh từng ngày được thay đổi cả về quy mô lẫn chất lượng, công tác quản lý vận hành đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của phụ tải. Bên cạnh việc nâng cao năng lực vận hành hệ thống lưới điện, Điện lực Dương Kinh đã quan tâm đầu tư chỉnh trang lưới điện đô thị, áp dụng chương trình 5S lưới điện để nâng cao chất lượng quản lý, độ tin cậy cung cấp điện trong công tác vận hành.

Việc triển khai 5S lưới điện cần phải có sự đầu tư nguồn vốn, sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành có liên quan để có giải pháp đồng bộ trong việc phát triển lưới điện đô thị, hệ thống hạ tầng viễn thông, quảng cáo trên cột điện. Áp dụng 5S lưới điện đã tạo điều kiện và mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống lưới điện với tính chất quy mô ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn đảm bảo không gian kiến trúc mỹ quan đô thị văn minh.

Sau khi áp dụng 5S lưới điện, hệ thống hộp công tơ, cáp điện
được thiết kế thi công đảm bảo kỹ thuật, gọn, đẹp.

Song song với việc đầu tư cải tạo lưới điện, việc duy trì 5S lưới điện phải được quan tâm, có kế hoạch, có quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng và biện pháp khắc phục tồn tại sau đợt đánh giá.

Điện lực đã đăng ký và từng bước triển khai 5S lưới điện đối với lộ đường dây 22kV 475 E2.23; lưới điện hạ thế và trạm biến áp Anh Dũng 4, lưới điện hạ thế trạm biến áp Hải Phong 1.

Sau các hoạt động chỉnh trang 5S trạm biến áp, hệ thống lưới điện trên địa bàn Quận đã có sự thay đổi tích cực. Tại các trạm biến áp, dây và cáp điện được sắp đặt gọn gàng, dây cáp được gắn biển báo theo quy định; khu vực đặt TBA được thông thoáng, bảo đảm an toàn; những thiết bị cũ được thay thế và bổ sung, không chỉ đảm bảo mỹ quan mà còn loại bỏ được các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn lao động, tạo sự thuận tiện trong quản lý và vận hành lưới điện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý - vận hành lưới điện trong khu vực quận Dương Kinh.

Lê Hoa