Diễn ra 4 phiên thảo luận chuyên đề tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm

Sáng nay, 17/12/2022, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”. Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ năm, sáng 17/12 diễn 4 hội thảo chuyên đề.

Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển và các động lực tăng trưởng kinh tế mới” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì.

Hội thảo 1 tập trung thảo luận về kiến tạo không gian phát triển kinh tế mới thông qua đẩy nhanh triển khai đồng bộ và quyết liệt các chủ trương, định hướng về phát triển các vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để tạo thị trường và động lực phát triển mới trong năm 2023; Đẩy nhanh chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng mới và đổi mới công tác truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội cho phát triển kinh tế năm 2023; Phát huy và khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo; Tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới năm 2023 thông qua đẩy nhanh tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề 1

Hội thảo 1 gồm 5 báo cáo chính: Kiến tạo không gian phát triển kinh tế mới thông qua đẩy nhanh triển khai đồng bộ và quyết liệt các chủ trương, định hướng về phát triển các vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để tạo thị trường và động lực phát triển mới trong năm 2023.

Đẩy nhanh chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng mới và đổi mới công tác truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội cho phát triển kinh tế năm 2023.

Phát huy và khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới năm 2023 thông qua đẩy nhanh tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các diễn giả sẽ cùng nhau tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các kết quả tiêu biểu và bài học rút ra từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm 2022; Nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức (trong nước và từ bên ngoài) mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023.

Làm rõ các định hướng mới trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Quy hoạch trong thời gian tới; làm rõ vai trò, tác động của một số động lực tăng trưởng như: phát triển kinh tế số, thực hiện chuyển đổi số; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đô thị hóa và phát triển đô thị gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ phù hợp với Quy hoạch.

Phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, hoạt động dịch vụ thương mại, logistics gắn với nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế qua các FTA. Đồng thời thảo luận, xác định rõ không gian phát triển quốc gia; định hướng phát triển cho các vùng động lực, cực tăng trưởng, các ngành ưu tiên, mũi nhọn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế… Từ đó nhận diện những rào cản, khó khăn để đề xuất những giải pháp, chính sách trọng tâm nhằm tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới hiệu quả, bền vững.

Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đồng chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 2

Hội thảo tập trung thảo luận về Lành mạnh hóa thị trường tài chính Việt Nam để phát triển kinh tế bền vững - Thực tiễn năm 2022 và những vấn đề đặt ra năm 2023; Phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam: Những bất cập, rủi ro, thách thức lớn và các khuyến nghị chính sách; Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với yêu cầu bảo đảm ổn định tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô; Lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023.

Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu bao gồm lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương và các địa phương; Một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế; đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong các lĩnh vực trường tài chính và thị trường bất động sản; các chuyên gia quốc tế đã tham gia trao đổi và đối thoại tại Hội thảo.

Tham luận chính sẽ tập trung bàn về các vấn đề: Lành mạnh hóa thị trường tài chính Việt Nam để phát triển kinh tế bền vững - Thực tiễn năm 2022 và những vấn đề đặt ra năm 2023; Triển vọng kinh tế vĩ mô 2023 và định hướng điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Phát triển TTCK ổn định, bền vững, hoạt động an toàn, hiệu quả; Những giải pháp khai thông kênh vốn trái phiếu doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và hướng đến phát triển bền vững; Lành mạnh hóa thị trường bất động sản thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững năm 2023.

Tại phần thảo luận của hội thảo, các đại biểu thảo luận về các vấn đề như: Nhận diện rõ những rủi ro và thách thức đối với thị trường tài chính và thị trường BĐS hiện nay; Những rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô; Những chính sách hiện nay của nhà nước để ứng phó với những rủi ro và thách thức đã được nhận diện; Những tiềm năng của thị trường BĐS và thị trường tài chính Việt Nam; Một số vấn đề về điều hành chính sách tiền tệ; Một số đề xuất chính sách, giải pháp nhằm lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường BĐS hiện nay…

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm ngẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Đẩy nhanh tháo gỡ những điểm ngẽn về đầu tư công và nút thắt về vốn cho doanh nghiệp”

Hội thảo tập trung thảo luận về Khơi thông nguồn lực đầu tư công để dẫn dắt tăng trưởng trong môi trường nhiều bất định năm 2023; Triển vọng kinh tế vĩ mô 2023 và định hướng điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp; Tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư công – Góc nhìn từ các địa phương; Đón đầu và thúc đẩy dòng vốn tín dụng xanh, tài chính xanh tại Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì.

Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế năm 2023”

Hội thảo tập trung thảo luận về Triển vọng thị trường lao động toàn cầu 2023 và các gợi ý chính sách đối với Việt Nam; Tình hình doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động năm 2022 và kiến nghị, đề xuất.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn, thách thức năm 2023; Bảo đảm việc làm, an sinh xã hội và phúc lợi cho người lao động: Thực tiễn năm 2022 và những vấn đề đặt ra năm 2023 – Góc nhìn từ các địa phương và doanh nghiệp.

[Quảng cáo]

Thăng Long