Doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt gần 39.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Tính chung đến hết 4 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sản xuất được 13, 62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 38.610 tỷ đồng.
giao ban tkv
Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 38.610 tỷ đồng

Theo báo cáo của TKV, trong tháng 4, nhịp độ sản xuất của Tập đoàn được duy trì ổn định song song với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Các chỉ tiêu SXKD cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể, trong tháng 4, Tập đoàn đã sản xuất 3,58 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,83 triệu tấn; sản xuất Alumin và hydrat quy đổi đạt 113.000 tấn; sản xuất tinh quặng đồng: 9.000 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện: 850 triệu kWh...

Tính chung đến hết 4 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất được 13, 62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 38.610 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,7 triệu đồng/người-tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.600 tỷ đồng.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của CNCB toàn Tập đoàn TKV trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động do dịch Covid - 19, trong nước nhu cầu than cho điện giảm vì nhiệt điện than huy động thấp.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong tháng 5, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường, trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ, nhất là than vùng Miền Tây và than chất lượng cao theo nhu cầu của khách hàng. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm chăm lo, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động.

Theo kế hoạch, trong tháng 5, Tập đoàn sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,3 triệu tấn; bóc đất đá 18,8 triệu m3, đào tổng số 22.550 mét lò; sản xuất 117.000 tấn Alumina; 8.800 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 650 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 970 tỷ Kwh.

 

Hà Anh