Đóng điện thành công đường dây và TBA 110kV Hương Khê – Hà Tĩnh

Ngày 31/05/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng với các đơn vị thành viên, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế đóng điện thành công Công trình “Đường dây và TBA 110kV Hương Khê’’.
Dự án Đường dây và trạm biến áp 110 kV Hương Khê do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng trên xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh năm 2016.

Đây là trạm biến áp hiện đại nhất Hà Tĩnh, xây dựng với phương thức không người trực. Trạm sẽ giảm được lực lượng trực vận hành tại chỗ và đặc biệt là giảm được thời gian mất điện. Mọi thao tác trạm do Trung tâm Điều độ thực hiện tại văn phòng. Công trình bao gồm: Trạm biến áp 110kV Hương Khê với 01 MBA T1 25MVA 115/38,5/11kV và 05 ngăn lộ xuất tuyến 35kV, 04 ngăn lộ xuất tuyến 10kV cùng tuyến đường dây 110kV có chiều dài gần 37,7km với điểm đấu nối tại đầu ra ngăn lộ 171T500 Hà Tĩnh

Việc kịp thời đóng điện công trình “Đường dây và TBA 110kV Hương Khê’’ đưa các lộ xuất tuyến vào vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 22 xã thuộc huyện Hương Khê và 12 xã thuộc huyện Vũ Quang, với các hộ dân và cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn; hỗ trợ cấp điện cho Thành phố Hà Tĩnh khi cần thiết, góp phần vào việc ổn định cung cấp điện cho khu vực mà còn nâng cao độ tin cậy cho ngành, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Hà Tĩnh.