Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng được cấp Chứng nhận “Công trình bảo vệ môi trường”

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp Giấy xác nhận số 23 về việc “Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” tại Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng.

Từ những đề án cải tạo phục hồi môi trường, giấy phép xả thải vào nguồn nước đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, và những kết quả đánh giá tác động môi trường đã đạt được. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy xác nhận số 23 về việc “Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” tại Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng.

Công tác hoàn thổ được Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng thực hiện ngay từ khâu khai thác theo hình thức cuốn chiếu (khai thác xong khu vực nào trải lại đất phủ khu vực đó), với chiều dày lớp đất hoàn thổ trung bình khoảng 1 m. Việc trồng cây phục hồi môi trường tính đến nay tổng diện tích đã hoàn thổ được 70 ha, các diện tích còn lại khoảng 200 ha thuộc diện tích các hồ thải quặng đuôi, đường giao thông.

Cây xanh tạo cảnh quan Nhà máy Alumin xanh, sạch, đẹp.
Cảnh quan môi trường xung quanh Nhà máy Alumin trồng cây xanh, sạch, đẹp

Hệ thống vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt và trạm xử lý nước thải sản xuất luôn hoạt động ổn định. Để tăng cường công tác giám sát chất lượng nước thải, Công ty đã đầu tư 1 hệ thống quan trắc và hiệu chỉnh độ pH online truyền số liệu về phòng điều khiển trung tâm và 2 hệ thống cánh phai liên động với đầu đo pH để đóng chặn nguồn nước thải khi có dấu hiệu độ pH vượt ngưỡng nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT và QCVN 40: 2011/BTNMT.

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu tại kho, định kỳ hàng tháng thuê đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định. Công tác quan trắc môi trường, do Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện lấy mẫu, đo đạc quan trắc định kỳ hàng quý theo đúng cam kết. Từ đầu năm 2016, đã tổ chức quan trắc 3 điểm xả nước thải theo tần suất 1 tháng/lần theo yêu cầu của giấy phép xả nước thải.

Các kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, Công ty đã lắp đặt 3 trạm quan trắc nước thải tự động tại điểm xả số 1, số 3, số 4 và 1 trạm quan trắc khí thải tự động tại ống khói Nhà máy nhiệt điện. Các trạm quan trắc tự động đang truyền dữ liệu online thường xuyên cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, quản lý theo quy định.

Hệ thống lò khí hóa than được đầu tư nâng cấp hiện đại
Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đầu tư nâng cấp hệ thống lò khí hóa than hiện đại

Ông Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết: “Cuối năm 2018, Công ty đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống lò khí hóa than (tại Phân xưởng Khí hóa than). Sau khi được nâng cấp, 12 lò khí hóa than đang hoạt động tự động và ngăn ngừa khí độc thải phát sinh ra môi trường. Đây chính là một trong trong những bước tiến mới mà Công ty đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường”.

Đặc biệt là việc thay đổi, bổ sung một số hạng mục và biện pháp bảo vệ môi trường so với báo cáo của Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng Văn bản số 4945/BTNMT-TCMT ngày 31/10/2016; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 25/9/2018.

Từ những kết quả đã đạt được, ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy xác nhận số 23 về việc “Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” tại Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Công ty Nhôm Lâm Đồng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo về môi trường và chương trình giám sát môi trường theo quy định của pháp luật.

Minh Anh