Dư địa tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp còn khả thi từ 20-30%

Hiện các ngành công nghiệp của Việt Nam chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Từ các khảo sát của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, VNEEP3 cho thấy, dư địa tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam trong công nghiệp còn khả thi từ 20-30%.

Ngày 11/5/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo giới thiệu: "Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam - Dự án VSUEE”. Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản quản lý.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bển vững - Bộ Công Thương cho biết: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển nền kinh tế, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện các ngành công nghiệp của Việt Nam chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Từ các khảo sát của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, VNEEP3 cho thấy, dư địa tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam trong công nghiệp còn khả thi từ 20-30%”.

Ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bển vững
Ông Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bển vững - Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo.

Trong thời gian triển khai, Dự án sẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thay đổi công nghệ theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp. Qua đó, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Chu Bá Thi – Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định, trong nhiều năm qua, WB đã đồng hành cùng với Việt Nam, thông qua Bộ Công thương với vai trò quản lý Nhà nước trong việc thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững. WB cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng thông qua hàng loạt chương trình, dự án đã và đang đưa vào triển khai trong thời gian tới. Những dự án hợp tác giữa WB và Bộ Công thương sẽ đóng góp vào thành công của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam có tổng kinh phí là 11,3 triệu USD tương đương khoảng 252 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2026. Các doanh nghiệp công nghiệp tham gia dự án sẽ áp dụng các công nghệ cải tiến và tối ưu hóa sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hội thảo dự án VSUEE
Tham gia Dự án VSUEE, các doanh nghiệp công nghiệp được áp dụng các công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Tham gia Dự án VSUEE, các doanh nghiệp công nghiệp được áp dụng các công nghệ cải tiến và tối ưu hóa sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của mình trong các thị trường trong nước và quốc tế.

Các ngân hàng thương mại được hưởng lợi từ việc phát triển sản phẩm vay tiết kiệm năng lượng công nghiệp, được tăng cường năng lực kỹ thuật về thẩm định và theo dõi đầu tư cho tiết kiệm năng lượng. Thông qua những hoạt động này WB mong muốn tạo điều kiện giúp các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, các ngân hàng tham gia dự án còn được cấp bảo lãnh tín dụng một phần cho các khoản vay của doanh nghiệp và các công ty dịch vụ năng lượng đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng.

Hôị thảo dự án VSUEE
 Các đại biểu tham gia hội thảo.

Chia sẻ về Quỹ Chia sẻ rủi ro, bà Ngô Thu Hà, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SHB -  đơn vị quản lý Quỹ Chia sẻ rủi ro cho hay: SHB cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các ngân hàng thương mại tham gia (PFI) trong việc xác định các tiểu dự án hợp lệ. Xây dựng và phát triển danh mục các khoản bảo lãnh tiềm năng, cũng như quản lý khoản vay trong suốt thời gian triển khai Dự án. SHB đồng thời cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam phát triển đầu tư công nghệ, thiết bị, giải pháp để tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và môi trường tại Việt Nam”.

Chương trình kéo dài trong hai ngày 11 và 12/5/2022. Cũng trong khuôn khổ Chương trình, hai hội thảo tương tự đã được tổ chức tại TP. Hà Nội ngày 05 và 06/5/2022 và TP. Đà Nẵng ngày 09 và 10/5/2022 nhằm giới thiệu về Dự án và tập huấn chuyên sâu cho các đơn vị tham gia.

Lan Anh