[eMagazine] Ngành Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu: Gỡ khó cho doanh nghiệp

Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Tuy nhiên, nhờ các cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, Ngành Công Thương BR–VT đã đạt được những kết quả khả quan.