Eurocham và TP. Hồ Chí Minh hợp tác triển khai EVFTA

Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (“EuroCham”) và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc đối thoại đặc biệt nhằm thảo luận về hợp tác và phát triển kinh tế trước khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (“ EVFTA”) có hiệu lực.
Các diễn giả trình bày về kế hoạch và định hướng phát triển xuất nhập khẩu của thành phố dựa trên Hiệp định EVFTA
Các diễn giả trình bày về kế hoạch và định hướng phát triển xuất nhập khẩu của thành phố dựa trên Hiệp định EVFTA

 

Sự kiện được tổ chức tại Khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Phát triển kinh tế & nắm bắt cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu & Lễ ra mắt Sách Trắng 2020” trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa, Hiệp định EVFTA sẽ đi vào hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8.

Đối thoại này đặc biệt có sự tham dự và phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các diễn giả cấp cao khác bao gồm đại diện phái đoàn ngoại giao châu Âu tại Việt Nam và đại diện Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày về kế hoạch và định hướng phát triển xuất nhập khẩu của thành phố dựa trên Hiệp định EVFTA.

Buổi đối thoại này được kết hợp với Lễ ra mắt Sách Trắng EuroCham phiên bản lần thứ 12.

Sách Trắng là bản báo cáo thường niên tổng hợp các vấn đề và khuyến nghị về thương mại và đầu tư của EuroCham.

Trong đó, 17 Tiểu ban Ngành nghề của EuroCham - phối hợp bởi các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau - cùng nêu ra các kiến nghị quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, các Tiểu ban cũng nhấn mạnh những cải cách cụ thể mà một khi được thực thi, sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp và tăng cường thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Tại buổi đối thoại, các Tiểu ban Ngành nghề thuộc EuroCham và lãnh đạo Thành phố đã thảo luận hàng loạt các vấn đề bao gồm: Cơ sở hạ tầng, Hải quan & Thuận lợi thương mại; Phát triển thông minh & bền vững cho các ngành công nghiệp; và Tiêu dùng & Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham cho biết:

“Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong vài thập kỷ qua trong việc hợp lý hóa các điều kiện, củng cố môi trường kinh doanh và hiện đại hóa khung pháp lý.

Thách thức trong tương lai là việc đảm bảo quá trình thực thi Hiệp định sẽ diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

các Tiểu ban cũng nhấn mạnh những cải cách cụ thể mà một khi được thực thi, sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp và tăng cường thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
Các Tiểu ban nhấn mạnh đến cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp và tăng cường thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

 

Các nhà chức trách phía Việt Nam và Liên minh châu Âu đã cung cấp các công cụ pháp lý giúp mở ra một làn sóng thương mại và đầu tư mới.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đạt được thành công hay không phụ thuộc vào nỗ lực từ phía chúng ta.

 “Mục đích của Sách Trắng 2020 là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương trong quá trình cải cách hành chính.

Tất cả các vấn đề trong Sách trắng, một khi được đưa vào thực thi, sẽ giúp cho Việt Nam và - đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của đất nước - trở thành môi trường kinh doanh cởi mở, cạnh tranh và hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp.”

Kỳ Anh