EVN Finance hoãn đại hội cổ đông thường niên 2020

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) quyết định hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020.

Đại diện EVN Finance cho biết do hiện tại, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của  Thủ tướng Chính phủ cũng như thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, Hội đồng Quản trị (HĐQT) EVN Finance đã thông báo tạm hoãn đại hội cổ đông thường niên 2020.

Đồng thời, Công ty gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến một ngày khác, không muộn hơn 30/6/2020, sau khi có chấp thuận của các Cơ quan Quản lý Nhà nước. Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cho cổ đông theo đúng quy định.

Trước đó, EVN Finance dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 28/4/2020 tại Hà Nội. Theo tài liệu họp đại hội được EVN Finance công bố,  năm 2019 là một năm hoạt động khá hiệu quả của EVN Finance với lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên chạm đỉnh ở mức 285 tỷ VNĐ, tăng 12% so với năm 2018 và vượt mức kế hoạch kinh doanh 2019.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Thanh Thúy