EVNGENCO1 và EVNHCMC trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số

Để hiện thực hóa mục tiêu cơ bản trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm 2025, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã và đang tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài ngành về lĩnh vực này.

Ngày 21/02 vừa qua, EVNGENCO1 đã cử đoàn công tác do ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đến làm việc tại Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) - đơn vị vừa được cấp Giấy chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

•	Ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 trao đổi tại buổi làm việc

Ông Lê Hải Đăng - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 trao đổi tại buổi làm việc

Nội dung chương trình làm việc tập trung vào các nội dung trọng tâm như chiến lược để được chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông; hạ tầng và nguồn lực công nghệ thông tin; công tác đầu tư các dự án công nghệ thông tin... mà Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian qua.

Trong đó, EVNGENCO1 đề nghị EVNHCMC chia sẻ về các lĩnh vực chủ chốt mà EVNHCMC xác định cần phải đầu tư xây dựng và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số nhằm chiếm tỷ trọng điểm cao nhất trong bộ thang điểm để được chứng nhận mức độ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, kiến trúc tổng thể chung, định hướng phát triển chung về hệ thống CNTT cũng như những đánh giá về vai trò của kiến trúc doanh nghiệp (EA) trong chuyển đổi số doanh nghiệp cũng là những vấn đề được EVNGENCO1 hết sức quan tâm, tìm hiểu.

Tại buổi làm việc, ngoài những chia sẻ về quá trình chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện EVNHCMC đã chia sẻ về Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 với 4 mục tiêu chiến lược: Dữ liệu - Khách hàng - Tài sản - Người lao động.

Về Dữ liệu, đơn vị  xác định mục tiêu cụ thể là có kiến trúc tổng thể doanh nghiệp, năng lực hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Về Khách hàng, chỉ số hài lòng của khách hàng đạt 9 - 10 điểm. Về Tài sản, tăng 5 - 10% thời gian hoạt động và giảm 15 - 20% chi phí quản lý vận hành. Về Người lao động, hiệu suất sử dụng lao động đạt >=20.

 

EVNHCMC chia sẻ quá trình chứng nhận mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thu Hà