EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả thiên tai

Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, CBCNV-LĐ trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tự nguyện tham gia ủng hộ một phần tiền lương của mình.

Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, CBCNV-LĐ trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tự nguyện tham gia ủng hộ một phần tiền lương của mình.

Tính đến ngày 22/10/2020, toàn thể cán bộ, CBCNV người lao động trong toàn Tổng công ty đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan.

Trước đó, trong các ngày từ 18 - 21/10/2020, các Công ty Điện lực: Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ninh, các Ban chức năng và Văn phòng cơ quan Tổng công ty đã tổ chức phát động, quyên góp được gần 500 triệu đồng để trực tiếp ủng hộ CBCNV người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Hiện nay, Công đoàn, chính quyền và CBCNV người lao động các Công ty Điện lực thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tiếp tục quyên góp để chung tay, giúp sức giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng.

EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắn phục hậu quả thiên tai
Điện lực Ninh Bình chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắn phục hậu quả thiên tai
CBCNV-LĐ trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tự nguyện tham gia ủng hộ một phần tiền lương của mình.
EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắn phục hậu quả thiên tai
Điện lực Lai Châu cũng góp sức, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
EVNNPC chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắn phục hậu quả thiên tai
Thể hiện tinh thần 'tương thân tương ái", Điện lực Thái Nguyên chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
Lê Hoa