Gelex chuyển toàn bộ cổ phần tại Sotrans sang công ty con chuyên logistics

Toàn bộ 46,8 triệu cổ phần, tương đương 54,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Sotrans sẽ được Gelex chuyển nhượng sang Gelex Logistics theo hình thức góp vốn bằng tài sản.
sotrans
Hiện tại, cổ phiếu STG của Sotrans đang giao dịch trên HoSE với thị giá 19.500 đồng/cổ phiếu.

 

CTCP Kho Vận Miền Nam (Sotrans – mã STG) mới đây đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc Công ty TNHH MTV Gelex logistics – công ty con của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex – mã GEX) nhận chuyển nhượng 46,8 triệu cổ phần tương đương với 54,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Sotrans mà không phải thực hiện chào bán công khai.

Đây là toàn bộ số cổ phần Gelex đang sở hữu tại Sotrans được Gelex dùng làm tài sản góp vốn vào Gelex Logistics. Được biết, Gelex Logistics là đơn vị 100% thuộc sở hữu của Gelex, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh kho, bãi, cảng; kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hành lẻ), trung tâm phân phối (logistics center) với vốn điều lệ 1.210 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu STG của Sotrans đang giao dịch trên HoSE với thị giá 19.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính với mức giá này, giá trị lô cổ phần được chuyển nhượng lên đến hơn 912 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Sotrans ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, doanh thu tài chính chỉ đạt hơn 38,1 tỷ đồng, giảm sâu so với con số gần 597 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái do trong kỳ không còn ghi nhận hơn 525 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư.

Sau khi trừ các chi phí, Sotrans báo lãi sau thuế 114,2 tỷ đồng, chỉ bằng 23% lợi nhuận sau thuế đạt được 9 tháng đầu năm 2017 qua đó thực hiện được 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 98,2 tỷ đồng.

Ngày 21/12 tới đây, Sotrans cũng sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Với 85,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sotrans dự kiến sẽ phát hành thêm 12,8 triệu cổ phiếu tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 128 tỷ đồng.

Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán thời điểm 31/12/2017. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Sotrans sẽ tăng từ 854 tỷ đồng lên 982 tỷ đồng.