Genco1: Đảm bảo nguồn nhiên liệu để phát điện mua khô

Theo Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1), tháng 02/2019, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất đạt 2.530 triệu kWh, tương đương 102% kế hoạch tháng và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thủy điện sản xuất được 478 triệu kWh, nhiệt điện sản xuất được 2.053 triệu kWh. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng điện sản xuất Tổng công ty ước đạt 5.247 triệu kWh, đạt 14,3% kế hoạch năm và tương đương 109% so với cùng kỳ năm 2018. Để đảm bảo sản xuất phát triển ổn định, Tổng công ty phát điện 1, đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, luôn quan tâm coi trọng việc đảm bảo nguồn nhiên liệu để phát điện mùa khô.

Theo báo cáo của EVNGENCO1, lượng nước về các hồ chứa thủy điện thuộc Tổng công ty trong 2 tháng đầu năm cao hơn so với lượng nước về tại tần suất 50%, sản lượng điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện cao hơn so với kế hoạch và đảm bảo cấp nước cho hạ du. Đặc biệt, trong tháng 2, Tổng công ty đã hoàn thành công tác khắc phục sự cố và đưa vào vận hành tổ máy S7 (Uông Bí), S1 (Duyên Hải 1) và hoàn thành công tác sửa chữa trước cấp FAC tổ máy S1 (Duyên Hải 3). Ngày 15/02, Công ty đã đưa tổ máy S2 (DH1) ra sửa chữa kiểm tra máy phát và kết hợp công tác tiểu tu (dự kiến tối thiểu 35 ngày). Các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện.

EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao tháng 03/2019 là 3.242 triệu kWh, trong đó: Thủy điện: 500 triệu kWh; Nhiệt điện: 2.742 triệu kWh. Các Nhà máy thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu các nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, các yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước hạ du. Đối với khối nhiệt điện, nhiệm vụ trọng tâm là đưa tổ máy S2 (Duyên Hải 1) vào vận hành trước ngày 19/03/2019, các tổ máy nhiệt điện khác vận hành ổn định, nâng cao độ khả dụng của các tổ máy.

Để đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất ổn định, EVNGENCO1 luôn chú trọng đảm bảo nguồn than nội địa và nhập khẩu, nhất là chuẩn bị cho các tháng cao điểm mùa khô. Hiện tại, lượng than nội địa được cung ứng vẫn đảm bảo nhu cầu sản xuất nhưng chưa đủ lượng tồn kho. Đối với than nhập khẩu, công tác cấp than của các nhà thầu đảm bảo đủ than cho cả 02 tổ máy NMNĐ Duyên Hải 3 vận hành và có dự phòng. Đồng thời, EVNGENCO1 đang thực hiện ký kết các hợp đồng trung và dài hạn để đảm bảo cấp đủ than vận hành trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo.

Đối với các nhà máy sử dụng than nội như Nghi Sơn, Duyên Hải 1 và Quảng Ninh, Tổng công ty đang xem xét phương án nhập khẩu than để tăng lượng tồn kho.

Một giải pháp nữa sẽ được Tổng công ty triển khai là thực hiện đốt thử nghiệm than cám 5b.1 tại nhiệt điện Duyên Hải 1 và tiếp tục chương trình đốt than trộn giữa than cám 6a.1 và than nhập khẩu tại nhiệt điện Duyên Hải 3 để đa dạng nguồn cung, đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, công tác nạo vét cảng nhập than cũng là công tác trọng điểm trong giai đoạn này. Tổng công ty đang đẩy nhanh thực hiện các thủ tục để có thể triển khai công tác nạo vét cảng, bám sát bộ ngành và địa phương để được cấp phép nạo vét luồng chung, luồng riêng và vũng quay tàu và cấp giấy phép khu vực nhận chìm các vật chất nạo vét tại khu vực TTĐL Duyên Hải.

Thanh Tú