Gia hạn rà soát nhà xuất khẩu mới áp dụng chống bán phá giá màng BOPP có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-BCT về gia hạn thời hạn điều tra rà soát nhà xuất khẩu mới áp dụng chống bán phá giá một số sản phẩm màng BOPP.

Ngày 14/11/2022, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 2400/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ viêc: NR01.AD07).

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 09 tháng 02 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thêm 03 tháng, theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 14 tháng 05 năm 2023.

Thanh Xuân