Giá xăng dầu tăng từ chiều nay, 11/6

Trong kỳ điều hành chiều nay (11/6), Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Chiều nay (11/6), Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định tiếp tục chi Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu ở mức cao (từ 200-1.600 đồng/lít) và không trích lập Quỹ BOG đối với một số loại xăng dầu.

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.600 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 600 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 tăng 622 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.048 đồng/lít. Giá xăng RON95-III tăng 633 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.164 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 674 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.448 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 587 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.412 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giá bán không cao hơn 14.954 đồng/kg, tăng 675 đồng/kg so với giá hiện hành.

Liên Bộ nhấn mạnh, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng từ 787 đồng/lít/kg đến 2.222 đồng/lít/kg.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

An Hạ