Giá xăng giảm hơn 1.000đồng/lít

Trong kỳ điều hành xăng dầu hôm nay (25/11) giá xăng E5RON92 giảm 752 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 1.094 đồng/lít, giá dầu cũng đồng loạt giảm từ 334 đồng – 440 đồng/lít.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15 giờ hôm nay (25/11).

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với  xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92. 

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dung Quỹ Bình ổn giá, giá xăng E5RON92 giảm 752 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.917 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 1.094 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.902 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm, dầu diesel 0.05, giảm 334 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.382 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 440 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.197 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 344 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.477 đồng/kg.

Liên Bộ nhấn mạnh, việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Trước đó, trong kỳ điều hành hôm 10/11, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 550-660 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 660 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 550 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.660 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.990 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu được điều chỉnh giữ nguyên hoặc giảm tùy loại. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 18.710 đồng/lít; dầu hỏa là 17.630 đồng/lít và dầu mazut là 16.820 đồng/kg.

An Hạ