Giảm từ 20% - 50% một số loại phí, lệ phí hoạt động vận tải

Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022, một số loại phí, lệ phí hoạt động kinh doanh vận tải được giảm từ 20% - 50%.

phí, lệ phí

Ngày 29/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do dịch Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Theo đó, Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải. Cụ thể, giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa.

Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2022.

Hoàng Phương