Giữ nguyên thuế chống bán phá giá với tôn màu nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc

Do không có bên liên quan nào đề nghị rà soát định kỳ, Bộ Công Thương đã quyết định giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn (thường gọi là thép phủ màu, hoặc tôn màu) có xuất xứ từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Trước đó, ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn (thường gọi là thép phủ màu, hoặc tôn màu) có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc thuộc các mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôn màu của Trung Quốc là 2,53% - 34,27% và của Hàn Quốc là 4,71% - 19,25%.

Ngày 20/4/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá mới sau rà soát mà Bộ Công Thương đưa ra đối với Trung Quốc là 2,56% - 34,27% và đối với Hàn Quốc là 4,95% - 19,25%, nhìn chung tăng nhẹ so với quyết định áp thuế năm 2019.

Do không có bên liên quan nào đề nghị rà soát định kỳ, ngày 5/5/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương lưu ý, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có Quyết định này, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Thy Thảo