Hà Nội: 2.716 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tháng 8/2023, TP Hà Nội có 2.716 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022; vốn đăng ký mới đạt 31,2 nghìn tỷ đồng, tăng 41%.
sản xuất công nghiệp tại hà nội
8 tháng đầu năm 2023 kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng

Trong tháng 8/2023, thành phố Hà Nội có 294 doanh nghiệp giải thể, tăng 5%; 1.116 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 12%; 588 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 9%.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, Hà Nội có 21,1 cơ doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 208,8 tỷ tỷ đồng, tăng 7% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% vốn đăng ký cùng kỳ năm trước; có 2,4 sơn doanh nghiệp giải thể, giảm 1%; 15,9 sơn doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 21%; 6,3 sơn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 17%.

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 8, thành phố có 29 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,4 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2023, thành phố thu hút 2,34 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đăng ký cấp mới 262 dự án với số vốn đạt 120 triệu USD; 116 lượt dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 197 triệu USD; 225 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 2,023 tỷ USD (riêng nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán có giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD).

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, hiện số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố đang hoạt động chiếm trên 98% trong tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua thực tế tìm hiểu tại các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội nhận thấy phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng là các doanh nghiệp mới thành lập.

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên năng lực tài chính, trình độ quản trị hạn chế lại đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đủ khả năng trả hết các khoản nợ đã được cơ cấu lại cũng như các khoản nợ đến hạn.

Nguyên nhân lớn nhất khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn về tín dụng là do thiếu đơn hàng để sản xuất, trong khi chi phí sản xuất tăng cao khiến hiệu quả hoạt động suy giảm. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, thu hẹp sản xuất, thậm chí phải đóng cửa, ngừng hoạt động vì thua lỗ dẫn tới nhu cầu vốn vay giảm.

8 tháng đầu năm 2023 kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng, mang lại nhiều kỳ vọng cho Hà Nội trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở những tháng tiếp theo, hướng đến đạt mục tiêu của cả năm.

Số liệu từ Cục Thống kê TP Hà Nội, 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 của Hà Nội đạt 1.436 triệu USD, tăng 3,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 846 triệu USD, lần lượt tăng 9,7% và giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 590 triệu USD, giảm 5,1% và giảm 23,4%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt 10,8 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,1 tỷ USD giá trị xuất khẩu, giảm 0,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,7 tỷ USD, giảm 9,4%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm 2023 ước thực hiện 282.000 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán pháp lệnh năm và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuân An