Hậu Giang: Hơn 90% nguồn kinh phí khuyến công “rót” vào đầu tư máy móc thiết bị

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hậu Giang, năm 2022, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt là 2,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 đơn vị thụ hưởng ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông, thủy sản và gia công cơ khí; kinh phí khuyến công địa phương là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho những đề án tương tự.

Ông Huỳnh Thanh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hậu Giang cho biết: Một trong những kết quả hoạt động khuyến công nổi bật của tỉnh và thu hút nhiều nguồn lực từ các cơ sở, doanh nghiệp là nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tổng kinh phí khuyến công năm 2021 - 2022 hỗ trợ là 3,475 tỷ đồng, chiếm hơn 90% tổng kinh phí.

Khảo sát đánh giá thực tế hiệu quả từ việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong thời gian qua cho thấy, chính sách khuyến công đóng vai trò rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc phát triển kinh tế và quy mô sản xuất của cơ sở, doanh nghiệp. Chính nguồn kinh phí khuyến công đã tạo sự lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy các cơ sở, doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi dây chuyền sản xuất, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, giúp cơ sở, doanh nghiệp không ngừng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc tạo ra sản phẩm mới, từng bước mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Nghiệm thu máy chém quết thực phẩm 

Cùng với đó, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã và đang làm tốt vai trò hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đổi mới, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Định hướng các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư, phát huy những thế mạnh của tỉnh đưa các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh ngày càng phát triển, quy mô và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc biệt một số sản phẩm tiềm năng của tỉnh đã hội nhập được thị trường quốc tế.

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Trường, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có bước phát triển khá, thu hút được được nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Mặt khác, cơ sở, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, khi áp dụng máy móc thiết bị tiên tiến thì năng suất bình quân tăng từ 20% - 25% trở lên so với việc làm thủ công và sử dụng máy móc thiết bị cũ đã có. Sản phẩm của cơ sở, doanh nghiệp ngày càng phong phú đa dạng, mẫu mã chất lượng được cải thiện đáng kể, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, cải thiện môi trường sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, giảm giá thành, đặc biệt là giảm phát thải, cải thiện đáng kể vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Tạo việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương, đặc biệt là lao động được đào tạo có tay nghề.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về hoạt động khuyến công nhận được sự phối hợp, quan tâm từ các cơ quan và đơn vị nhiều hơn, thường xuyên tổ chức tuyên truyền chính sách khuyến công bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Đăng tải các bài viết trên Báo Hậu Giang, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; xuất bản các bản tin, ấn phẩm và tờ rơi. Phối hợp với phòng Kinh tế; Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền về chính sách khuyến công cho các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm tạo sự lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

 

Thăng Long