Hội nghị Người lao động Công ty Nhiệt điện Hải Phòng năm 2023

Ngày 27/6, tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2023.
TGĐ Dương Sơn Bá và Chủ tịch Công đoàn Dương Thị Định ký thỏa ước lao động tập thể
TGĐ Dương Sơn Bá và Chủ tịch Công đoàn Dương Thị Định ký thỏa ước lao động tập thể

Hội nghị được nghe ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023. Theo đó, năm 2022, HND thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Các tháng đầu năm, nhiều yếu tố khách quan như chiến tranh Nga - Ucraina, thiếu nguồn cung ứng than, giá cả vật tư thiết bị, nguyên nhiên liệu tăng cao, tỷ giá hối đoái biến động… đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Phát điện 2, của Đảng ủy Công ty, Hội đồng quản trị và sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2022.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Dương Thị Định, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ, công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022, kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trong Công ty năm 2023 và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của tập thể người lao động.

Theo đó, năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Công ty vẫn phát huy, thực hiện tốt vai trò, chức năng, luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Nhằm phát huy quyền dân chủ cơ sở trực tiếp, đại diện các đơn vị và BCH Công đoàn Công ty đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, các kiến nghị về chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, đồng thời kêu gọi người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các kiến nghị, đề xuất của NLĐ đã được đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thống nhất nội dung các báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty và những nỗ lực của Ban điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể NLĐ trong năm 2022.

Đồng chí cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức của Công ty trong năm 2023. Theo đó, để hoàn thành tốt kế hoạch 7 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị Lãnh đạo Công ty và Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến tại Hội nghị để lập kế hoạch thực hiện, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế; quan tâm, thực hiện tốt chế độ, quyền lợi cho NLĐ; tập trung chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Tạ Công Hoan tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025
Chủ tịch HĐQT Tạ Công Hoan tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025

Hội nghị Người lao động đã thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 05 thành viên và thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đại biểu dự Hội nghị.

Lan phương