Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 6 tại Bộ Công Thương

Vừa qua, tại Bộ Công Thương đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban chỉ đạo.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo nhằm đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin vi phạm. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra cũng như kết quả tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, bám sát kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo. Do vậy, đồng chí Lương Cường yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Kế hoạch 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đơn vị được kiểm tra, các cơ quan chức năng của bộ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra; phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp với đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra cũng như kết quả tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, bám sát kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo

Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp thu các ý kiến trao đổi của Đoàn kiểm tra. Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chủ động trong việc phân công lãnh đạo; đôn đốc cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm các nội dung báo cáo, giải trình theo yêu cầu; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ, bám sát kế hoạch của Đoàn kiểm tra; báo cáo các nội dung theo hướng dẫn, đặc biệt các đơn vị được kiểm tra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp thu các ý kiến trao đổi của Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc, theo ủy quyền của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian qua.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các đơn vị: Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Điều tiết điện lực, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Thanh tra Bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và Vụ Tổ chức Cán bộ. Thời gian kiểm tra từ 25/5 đến 01/6/2022.

Thăng Long