Hơn 1,4 tỷ USD PV Power sẽ đầu tư cho Nhơn Trạch 3 và 4

Cả 2 dự án đều sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất mỗi nhà máy là 650-880MW, tổng mức đầu tư xấp xỉ 33.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 234/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.Theo đó, PV Power sẽ là chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Địa điểm của 2 nhà máy nằm trong KCN Ông Kèo, tiếp giáp với hàng rào phía Tây của nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2, gần ngã ba sông Đồng Tranh - Lòng Tàu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định phê duyệt, cả 2 dự án đều sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất mỗi nhà máy là 650-880MW, tổng mức đầu tư xấp xỉ 33.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD. Nguồn vốn này dự kiến gồm 30% vốn chủ sở hữu, còn lại PV Power sẽ huy động từ nguồn vốn vay.

Theo kế hoạch, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sẽ được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2022-2023. Dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch Điện VII điều chỉnh tại Quyết định số 212/TTg-CN ngày 13/2/2017 và được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch tại Quyết định số 3453/QĐ-BCT ngày 6/9/2017.

Bảo An