Hơn 62 tỷ đồng đầu tư Nhà máy may xuất khẩu tại Quảng Trị

Dự án nhằm sản xuất các loại hàng may sẵn, may trang phục với công suất thiết kế 1,5 triệu sản phẩm/năm, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu miền Trung cho Công ty cổ phần Phát triển may mặc miền Trung.

Dự án Nhà máy may xuất khẩu miền Trung sẽ được hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư tại Quảng Trị như: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về thuế nhập khẩu, ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất và các hình thức hỗ trợ ưu đãi đầu tư khác.

Dự án nhằm sản xuất các loại hàng may sẵn, may trang phục với công suất thiết kế 1,5 triệu sản phẩm/năm, trong đó giai đoạn 1 (2019 - 2020): 1 triệu sản phẩm/năm, giai đoạn 2 (2021 - 2022): 500 nghìn sản phẩm/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), tổng vốn đầu tư hơn 62 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư. Dự kiến đến tháng 4/2022, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào hoạt động toàn bộ.

T.H