Indonesia khởi xướng điều tra tự vệ  với sợi hỗn hợp và nhân tạo

Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) vừa thông báo khởi xướng điều tra tự vệ với sản phẩm sợi hỗn hợp và sợi nhân tạo (Yarn of Synthetic or Artificial Staple Fibers).

Ngày 18/9, Ủy ban tự vệ Indonesia (KPPI) vừa thông báo xướng điều tra tự vệ với sản phẩm sợi hỗn hợp và sợi nhân tạo. Sản phẩm bị điều tra bao gồm sợi hỗn hợp và sợi nhân tạo mã HS 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, 5510.90.00.

Indonesia thông báo nêu rõ các bên có quyền lợi trong vụ việc cần đăng ký tham gia bên liên quan bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra và gửi về địa chỉ của Ủy ban.

Căn cứ thông tin trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu có liên quan của Việt Nam tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để đạt được kết quả khả quan trong vụ việc đồng thời thường xuyên liên lạc, trao đổi với Cục trong suốt quá trình điều tra để phối hợp xử lý vụ việc.

Tuấn Hưng