Khó khăn trong thu ngân sách quý IV

Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Cụ thể, số thu quý 1 đạt 369.688 tỷ đồng, quý 2 chỉ còn 289.717 tỷ đồng, sang quý 3/2021 thu chỉ đạt 245.989 tỷ đồng (bằng 64% quý 1 và bằng 71,9% quý 2).

Nhiều tỉnh, thành phố có mức thu ngân sách đạt rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với bình quân thu ngân sách 7 tháng đầu năm. Riêng TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách 9 tháng giảm gần 6.000 tỷ đồng so với tháng 8/2021.

Lý giải rõ hơn về công tác quản lý thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho rằng, dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 4 và lan rộng ra các tỉnh phía Nam từ tháng 7 đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế của Ngành, đặc biệt là công tác thanh tra kiểm tra và công tác quản lý nợ, cụ thể: tháng 9, toàn Ngành chỉ thực hiện được 3.397 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 3,28% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng thực hiện được 46.752 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng.

Về công tác thu nợ thuế 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi 22.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, bằng 73,1% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên số thu nợ giảm mạnh qua từng tháng. Tháng 8 thu đạt 2.090 tỷ đồng; tháng 9, chỉ ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm trên 1.500 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng.

Không chỉ có vậy, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021.

Những giải pháp này đã phát huy hiệu quả giúp DN có thêm nguồn vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhưng việc này cũng đã tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 9/2021, đã có tổng số 138.984 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (trong đó có 119.508 DN và 19.476 hộ, cá nhân kinh doanh). Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là 78.108 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhiệm vụ thu năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.167.400 tỷ đồng. Như vậy trong quý IV, toàn ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu NSNN theo từng khoản thu, sắc thuế, tích cực đôn đốc các tổ chức nộp các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn (khoảng 42.300 tỷ đồng); tăng cường đơn đốc thu hồi nợ thuế.

Song song với đó, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đôn đốc thu các khoản thuộc NSTW như: tiền SD đất, thu phí, lệ phí trung ương, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch, trong quý IV này, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, triển khai các ứng dụng nộp thuế qua điện thoại thông minh để các tổ chức, cá nhân có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, 24/7. Cơ quan thuế các cấp cũng đẩy nhanh việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực, qua đó kiểm soát được dòng tiền, dòng hàng, hạn chế được gian lận thông qua hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trong đó cần tập trung cán bộ vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế; tiếp tục triển khai việc thu thuế qua các sàn thương mại điện tử; tăng cường công tác giáo dục đào tạo cán bộ; đẩy công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vì mục tiêu cao nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Hà Lan