Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 21/10/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng diễn ra buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các bộ, ngành kinh tế.
Ông Phạm Minh Hoàng - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, UBQLVNN phát biểu
Ông Phạm Minh Hoàng - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, UBQLVNN phát biểu

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn kiểm tra có ông Phạm Minh Hoàng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là trưởng đoàn, cùng đại diện của các Bộ, ngành, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tiếp đoàn kiểm tra, về phía Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc, các ông bà là thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị trong Công ty.

Ông Dương Sơn Bá - TGĐ HND báo cáo đoàn công tác
Ông Dương Sơn Bá - TGĐ HND báo cáo đoàn công tác

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã được nghe ông Dương Sơn Bá trình bày báo cáo về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của EVN, EVNGENCO2, Công ty đã triển khai thực hiện, từ đó nâng cao nhận thức, tư tưởng trong CBCNV, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo sản xuât và tổ chức thực hiện các phong trao thi đua nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của Công ty, bên cạnh đó ban Lãnh đạo Công ty luôn sát sao chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, chỉ đạo thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Hàng năm sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất. Một số phong trào thi đua tiêu biểu góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD như:

  • Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD.
  • Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc.
  • Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành SXKD các tháng mùa khô.
  • Phát động phong trào thi đua hoàn thành công tác trung tu, đại tu.

Ông Dương Sơn Bá nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng do chuyên môn phối hợp với Công đoàn Công ty phát động đã mang lại kết quả cao, Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, đóng góp lớn cho ngân sách Thành phố, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng lên. Bằng những cố gắng của tập thể CBCNV, Công ty đã được trao tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương lao động hạng Nhì, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng như Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bằng khen EVN…

Đoàn kiểm tra thăm phòng điều khiển trung tâm
Đoàn kiểm tra thăm phòng điều khiển trung tâm

Ông Phạm Minh Hoàng - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những cố gắng của Công ty trong thời gian qua, những thành tích mà tập thể CBCNV cũng như các cá nhân đạt được đều rất xứng đáng, ông Hoàng  mong muốn trong thời gian tới, tập thể ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty luôn đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để có để gặt hái được nhiều những phần thưởng cao quý.

Xuân Tùng