Kim ngạch nhập khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2018 từ Đông Nam Á tăng mạnh

Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu đã tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,14 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính riêng tháng 8/2018 kim ngạch nhập khẩu sụt giảm 9,9% so với tháng trước đó và cũng giảm 11,3% so với cùng tháng năm 2017, đạt 132,07 triệu USD.

Nhập khẩu thủy sản từ Ấn Độ 8 tháng đầu năm nay mặc dù giảm nhẹ 2,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn duy trì là thị trường lớn nhất cung cấp thủy sản các loại cho Việt Nam, chiếm 21,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 250,03 triệu USD. Riêng tháng 8/2018, nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 42,5% so với tháng 7/2018 và cũng giảm 64,7% so với tháng 8/2017, đạt 18,88 triệu USD.

Na Uy là thị trường lớn thứ 2 cung cấp thủy sản cho Việt Nam, chiếm 10,3%, đạt 117,83 triệu USD, tăng mạnh 66,7%; Riêng tháng 8/2018 nhập từ Na Uy tăng 11,8% so với tháng 7/2018 và tăng 72,2% so với tháng 8/2017, đạt 15,56 triệu USD.

Thủy sản nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á về Việt Nam 8 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh 56,9% so với cùng kỳ, đạt 93,19 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước. Trong đó, nhập từ Indonesia 57,12 triệu USD, tăng 87,1%; Thái Lan 13,75 triệu USD, tăng 4%; Singapore 8,56 triệu USD, tăng 19,7%; Philippines 6,55 triệu USD, tăng mạnh 92,7%; Malaysia 5,17 triệu USD, tăng 102%; Myanmar 2,03 triệu USD, giảm 20,1%.

Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm nay sụt giảm nhẹ 4,3% so với cùng kỳ, đạt 74,89 triệu USD, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch; Nhập khẩu từ Đài Loan tăng trên 18%, đạt 74,12 triệu USD, chiếm 6,5%. Nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 48,7%, đạt 73,75 triệu USD.

Nhìn chung, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay ở hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngoài thị trường Malaysia tăng rất mạnh như trên, thì còn có một số thị trường cũng tăng mạnh như: Canada tăng 77,9%, đạt 30,88 triệu USD; Hàn Quốc tăng 66,6%, đạt 54,2 triệu USD; Chile tăng 54,2%, đạt 48,98 triệu USD; Mỹ tăng 56,7%, đạt 37,29 triệu USD.     

Tuy nhiên, nhập khẩu thủy sản từ một vài thị trường lại sụt giảm ở mức 2 con số như: Myanmar giảm 20,1%, đạt 2,03 triệu USD; Đan Mạch giảm 13,1%, đạt 13,12 triệu USD; Ba Lan giảm 11,1%, đạt 5,05 triệu USD.