Lâm Đồng: Phê duyệt đầu tư 2 dự án điện gió hơn 4.000 tỷ đồng

Lâm Đồng vừa phê duyệt Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2 tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này trên 4.000 tỷ đồng.
lam dong dau tu dien gio
Lâm Đồng vừa phê duyệt Dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2

Theo văn bản số 1663/QĐ-UBND, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2. Địa điểm thực hiện 2 dự án điện gió này nằm tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt.

Dự án Nhà máy Điện gió Xuân Trường 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường làm chủ đầu tư; tổng diện đất sử dụng 32,5ha (trong đó diện tích đất tạm thời là 15ha); tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.212 tỷ đồng.

Dự án có công suất 50MW; quy mô xây dựng 12 tuabin gió gồm 10 tuabin (công suất 4,2 MW) và 2 tuabin (công suất 4 MW); điện lượng bình quân 180 GWh/năm.

Dự án Nhà máy Điện gió Xuân Trường 2 do Công ty Cổ phần Năng lượng gió Cao Nguyên làm chủ đầu tư; tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 31,2ha (diện tích đất tạm thời là 14,4ha); dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.186 tỷ đồng.

Dự án có công suất 48 MW với quy mô 12 tuabin gió công suất 4 MW; điện lượng bình quân 170 GWh/năm.

Thời gian hoạt động 2 dự án trên đều trong vòng 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; thời gian thực hiện hiệu chỉnh tuabin, thử nghiệm, nghiệm thu và vận hành của dự án là từ quý 1/2025 đến quý 2/2025.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành trước khi triển khai thực hiện dự án.

Thanh Xuân