Luật Dầu khí mới của Algeria - Tối ưu nguồn tài nguyên khai thác

Luật Dầu khí mới của Algeri tạo điều kiện phát triển và khai thác an toàn, bền vững và tối ưu các tài nguyên về dầu khí, kể cả các nguồn tài nguyên không thông thường và khai thác dầu ngoài khơi
luat dau khi
Luật dầu khí mới của Algeria mới tạo điều kiện phát triển và khai thác an toàn, bền vững và tối ưu các tài nguyên về dầu khí

Luật dầu khí mới của Algeria thông qua năm 2019, có hiệu lực năm 2020 cho phép thúc đẩy và tăng cường nỗ lực thăm dò để phát hiện thêm những mỏ dầu mới.

Luật mới tạo điều kiện phát triển và khai thác an toàn, bền vững và tối ưu các tài nguyên về dầu khí, kể cả các nguồn tài nguyên không thông thường và khai thác dầu ngoài khơi, đáp ứng nhu cầu về năng lượng quốc gia, bảo đảm an toàn việc cung ứng dài hạn và thúc đẩy việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và các cơ sở khai thác.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria cho biết, Luật xác định thiết lập quan hệ đối tác là một cách thức giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi hoạt động thăm dò và sản xuất để làm mới những trữ lượng đang cạn kiệt nhanh chóng và cải thiện tỷ lệ thu hồi các giếng dầu đã phát hiện.

Phân tích tình trạng trữ lượng dầu khí trong 10 năm qua cho thấy có «sự đình trệ, thậm chí giảm» do vậy cần phát hiện thêm các mỏ mới và phát triển để thay thế khối lượng dầu khí đã khai thác.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng nước này, trữ lượng dầu khí của Algeria (gồm dầu, khí, khí ngưng tụ và khí hóa lỏng) ước tính lên tới 4300 triệu tấn quy dầu trong đó 55% là khí tự nhiên.

Năm 2020, Algeria đã tiến hành 18 phát hiện về dầu khí (đều do Tập đoàn quốc gia Sonatrach thực hiện) trong khi năm 2019 con số này là 19. Tình hình này cho thấy sự thiếu hấp dẫn trong khung pháp lý và thuế liên quan đến dầu khí mặc dù đã có nhiều sửa đổi trong 02 thập kỷ qua, biến Sonatrach thành công ty duy nhất thực hiện phần lớn việc thăm dò và phát triển dầu khí tại Algeria.

Do vậy, để thu hút thêm các khoản đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này, các biện pháp khuyến khích đã được đưa vào luật dầu khí mới như đơn giản hóa các thủ tục hành chính và triển khai, giảm chi phí và thời hạn có thể cản trở việc thực hiện các hoạt động dầu khí và bảo đảm cho các đối tác nước ngoài thu hồi khoản vốn đầu tư có thể chấp nhận được giống như tại các nước sản xuất cạnh tranh khác.

Với việc sửa đổi sâu sắc về chế độ pháp lý về dầu khí, đặc biệt là về mặt thuế và hợp đồng, luật dầu khí 2019 thiết lập một chế độ thuế mới chủ yếu dựa trên 04 loại thuế (thuế sử dụng diện tích, tiền thuê định kỳ, thuế thu nhập dầu khí và thuế kết quả).

Ngoài ra, luật còn thông qua 03 hình thức hợp đồng đối với các dự án đối tác liên doanh (hợp đồng tham gia, hơp đồng chia sẻ sản phẩm và hợp đồng dịch vụ rủi ro) và đưa các hoạt động lọc dầu, chế biến, dự trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí vào luật chung (trừ một số điều khoản đặc thù).

 

Thanh An