Mời tham gia Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020

Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020 được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các Nhóm cải tiến với mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, thúc đẩy mở rộng việc áp dụng cải tiến năng suât cho các doanh nghiệp trong toàn ngành Công Thương.

Thực hiện Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương thực hiện Chương trình “Phổ biến, nhân rộng các kết quả triển khai hoạt động cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng của ngành Công Thương” (tại Quyết định số 3884/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Chương trình bao gồm 2 sự kiện chính: Diễn đàn Năng suất và Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020.

Trong đó, đây là lần đầu tiên Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc và dành cho tất cả các nhóm ngành hàng, doanh nghiệp có thực hiện các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng.

Cuộc thi nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của các Nhóm cải tiến với mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, thúc đẩy mở rộng việc áp dụng cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp trong toàn ngành Công Thương.

Cuộc thi được chia hai vòng thi: vòng Sơ khảo và vòng Chung kết.

Vòng Sơ khảo được đánh giá thông qua các bài thi viết của Nhóm cải tiến tham gia dự thi. Hội đồng giám khảo tổ chức chấm điểm các bài dự thi và chọn ra 7 bài dự thi có số điểm cao nhất để tham gia Vòng Chung kết. Các đơn vị lọt vào Vòng Chung kết sẽ được Ban tổ chức tập huấn cách thức trình bày và truyền thông để tham gia Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết được đánh giá thông qua bài trình diễn trực tiếp của các Nhóm cải tiến trước Hội đồng giám khảo. Vòng Chung kết được chia thành hai phần thi: Phần trình bày của các nhóm xuất sắc nhất và Phần các chuyên gia, doanh nghiệp, chia sẻ, đánh giá, xếp loại với hình thức truyền tải thông điệp hấp dẫn, ấn tượng. Vòng Chung kết sẽ được tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của các đại biểu như đại diện các cơ quan quản lý liên quan, cơ quan báo chí, các nhóm cải tiến đã gửi bài tham dự cuộc thi và đại diện doanh nghiệp liên quan.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là các Nhóm cải tiến năng suất chất lượng đã và đang triển khai những dự án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp.

Tham gia Cuộc thi, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trưng bày kết quả ứng dụng cải tiến năng suất chất lượng của doanh nghiệp, hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi. Các mô hình, giải pháp được dựng mô hình hóa, sơ đồ để thu hút người xem, qua đó tiếp cận dễ dàng hơn, lan tỏa tính hiệu quả của hoạt động.

Đặc biệt, thông qua Cuộc thi này, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá năng lực, nhất là trong việc cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Cách thức tham gia, tiêu chí, phương thức đánh giá và cơ cấu, hình thức giải thưởng được phê duyệt tại Thể lệ Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020. Thể lệ Cuộc thi xin xem tại đây ; Hồ sơ tham gia Cuộc thi; Công văn mời tham gia Cuộc thi

Để biết thêm thông tin chi tiết về Diễn đàn Năng suất và Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020 xin vui lòng truy cập website: tapchicongthuong.vn hoặc Fanpage Facebook: Năng suất và chất lượng.

Đầu mối liên hệ: Nhà báo Hồ Nga, Trưởng ban Thư ký xuất bản,  Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương.

Điện thoại: 0912186889. Email: [email protected]./.

TCCT