Một số quy định mới của EU đối với kiểm soát hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu vào EU, đặc biệt là nhóm hàng nông sản, thực phẩm cần lưu ý một số quy định mới của thị trường này.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU thông tin, ngày 28/7/2022 Liên minh châu Âu (EU) ban hành Quy định (EU) số 2022/1324 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện Châu Âu và EU quy định dư lượng tối đa thuốc trừ sâu gồm các hoạt chất benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizone, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazole và tolclofos-methyl trong hoặc trên một số sản phẩm trái cây tươi, rau củ đông lạnh, hột lấy dầu, ngũ cốc, các sản phẩm có nguồn gốc động vật…

Quy định này có hiệu lực từ ngày 29/8/2022. Chi tiết code sản phẩm và mức độ các chất quy định, doanh nghiệp có thể vào đường link sau để biết cụ thể:

Quy định sửa đổi của EU về dư lượng một số hoạt chất thuốc trừ sâu trên một số sản phẩm, ngày 28-7-022.docx

Trước đó, ngày 25/7/2022, EU cũng đã ban hành Quy định thực hiện số 2022/1322 về việc sửa đổi Quy định thực hiện số 2021/632 (*) liên quan đến danh mục các sản phẩm có nguồn gốc động vật gồm gia súc, gia cầm, hàng thủy sản…, phụ phẩm của chúng và các sản phẩm hỗn hợp chịu sự kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới.

Quy định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022. Các code sản phẩm cụ thể trong danh mục kiểm soát có thể xem tại đường link sau:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.200.01.0025.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A200%3ATOC

Thanh Hà