Nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường đất mỏ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Petrolimex Quảng Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu,
toan canh
Toàn cảnh chương trình

Tham dự chương trình có các giảng viên đến từ phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường, phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương cùng 40 học viên là đại diện lãnh đạo Công ty, cán bộ và chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật đầu tư Công ty; Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, cán bộ, chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật các đơn vị khu vực Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo kho, đội bảo vệ, đội ứng phó sự cố tràn dầu, cửa hàng trưởng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Chương trình bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và quản lý chất thải nguy hại; Tọa đàm, trao đổi về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xăng dầu B12; Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

lanh dao

Ông Đặng Việt Anh - Phó trưởng phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh (trái) và ông Trịnh Quang Vinh - Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 (phải) phát biểu tại chương trình

Kinh doanh mặt hàng xăng dầu với đặc thù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Công ty Xăng dầu B12 luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCN, bảo vệ môi trường. Thường xuyên đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về an toàn trong công tác bảo vệ môi trường, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Kịp thời cập nhật, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho CBCNV; Kiểm tra định kỳ công tác ATVSLĐ, PCCC và bảo vệ môi trường tại các vị trí sản xuất kinh doanh từ đó xác định được những khâu xung yếu để định hướng công tác đầu tư và có những kế hoạch cụ thể trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại từng vị trí.

ky ket

Đại diện lãnh đạo ba đơn vị trực thuộc Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Kết thúc các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đại diện lãnh đạo ba đơn vị trực thuộc Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu với sự chứng kiến của lãnh đạo phòng Cảnh sát Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, phòng Quản lý Thương mại - Sở Công thương và Công ty Xăng dầu B12.

Chương trình tuyên truyền,phổ biến pháp luật là hoạt động mang tính thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV Công ty Xăng dầu B12 trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Công ty Xăng dầu B12.

Hà Ngân