Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp: Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế

Ngay từ đầu năm 2022, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Đồng Tháp đã tổ chức triển khai công việc cụ thể đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN Đồng Tháp) đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thông tin, đối thoại với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn vay, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 30 Chi nhánh ngân hàng, 17 Quỹ tín dụng nhân dân. Hoạt động Ngành ngân hàng Đồng tháp trong năm 2022 diễn ra an toàn, hiệu quả, các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng khá so với cuối năm 2021, riêng chỉ tiêu tín dụng tăng trưởng mạnh, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (DN), đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển KT-XH toàn Tỉnh.

Ông Võ Văn Quốc - Giám Đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp
Ông Vương Trí Phong- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Đồng Tháp

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, huy động vốn trên địa bàn đạt 60.192 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng trên 5.400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,9%; cao hơn mức tăng trưởng cả nước và cùng kỳ các năm trước; đạt 98,17% kế hoạch năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt 91.307 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng hơn 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,71%, vượt kế hoạch đề ra năm 2021 (11%).

Đây có thể nói là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, đầu tư tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, ngành trọng điểm của Tỉnh như lúa gạo, cá tra đều có mức tăng trưởng khá so với cuối năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng DN đạt 24.428 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng trên 2.100 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,57% với 1.154 DN còn dư nợ.

Có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2022, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng, NHNN Đồng Tháp đã tổ chức triển khai đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn theo nội dung Chỉ thị số 01/CT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP được ban hành, thực hiện các chỉ đạo của NHNN Việt Nam và UBND Tỉnh có liên quan, NHNN Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Trọng tâm là triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước thông qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm thông qua các chương trình cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đến 30/9/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Tháp đã giải ngân cho vay 195,44 tỷ đồng đối với 04 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP từ nguồn vốn NHCSXH giao. Trong đó, các chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy vi tính học trực tuyến, cho vay hỗ trợ việc làm, cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học ngoài công lập đều đạt tỷ lệ giải ngân cao so với chỉ tiêu Trung ương giao.

Bên cạnh đó, NHNN Đồng Tháp cũng thường xuyên chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai các giải pháp xử lý và thu hồi nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ hiện nay là 0,54%.

Ngân hàng Agribank Đồng Tháp tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất
Ngân hàng Agribank Đồng Tháp tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành. Mỗi TCTD nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động, luôn bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Chương trình hành động, Kế hoạch của UBND Tỉnh để tổ chức triển khai hoạt động ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả và góp phần tạo đà tăng trưởng KT-XH của địa phương trong tình hình mới.

 

Văn Thắng