Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với đại dịch

Là địa phương gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, hầu hết các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh ( TP.HCM) đã bị ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng với các cấp chính quyền địa phương, Ngành Công Thương TP.HCM nỗ lực triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn. Phóng viên Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM.