Ngành Giao thông vận tải Đồng Tháp: Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông

Bằng những giải pháp và quyết tâm, ngành Giao thông vận tải (GTVT) Tỉnh Đồng Tháp đã năng động, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước, tập trung nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, triển khai công trình trọng điểm, nhất là việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường tăng liên kết vùng, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đà phát triển KT-XH.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, UBND tỉnh Đồng Tháp dã ban hành KH số 324/KH-UBND ngày 06/12/2021 thực hiện xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát nhằm phát triển mạng  lưới giao thông đồng bộ, hiệu quả, phủ khắp từ thành thị đến nông thôn, tạo điều kiện phát triển KT-XH, đô thị, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Dự án mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80 được khởi công,
Khởi công dự án mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80

Việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng GTVT, đến nay Tỉnh đã hoàn thành tuyến tránh QL 30 thành phố Cao Lãnh, đầu tư nâng cấp QL N2B lên thành cao tốc; đầu tư mới tuyến cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh, tuyến cao tốc An Hữu – Cao Lãnh; phối hợp triển khai tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; tuyến QL30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà; tuyến N1 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp và kiến nghị nâng cấp đồng bộ các cầu tuyến QL30 Cao lãnh – Hồng Ngự. Tổng số nguồn vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ dồng.

Đối với các tuyến đường tỉnh, tiếp tục thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 với tổng số nguồn vốn đầu tư khoảng 11.153 tỷ đồng. trong đó, tập trung đầu tư xay dựng một số dự án quan trọng như: Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 – ĐT. 845); Dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp, Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân-Tân Phước, Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.842, Mổ rộng đường ĐT.849 doạn từ ĐT.848 đến QL80, Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim – Trường Xuân).

Năm 2022, Sở GTVT làm Chủ đầu tư 05 dự án, trong đó 01 dự án chuẩn  bị đầu tư, 02 dự án đang thwcj hiện thủ tục dấu thầu và triển khai thi công; 02 dự án thi công chuyển tiếp. Ước giải ngân đến cuối tháng 9/2022 vốn ngân sách tỉnh đạt 211,89/323,6 tỷ đồng, đạt 65,5%. Riêng QL.30 giai đoạn 3 ước giải ngân 143,6/420 tỷ, đạt 32,4%. Tình hình triển khai dự án đường  bộ cao tốc Cao lãnh – An Hữu, Sở đang phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận trong triển khai nghiên cứu khả thi tuyến cao tốc Mỹ An – Cao lãnh. Riêng dự án QL30 (tuyến tránh TP. Cao Lãnh) đã triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Năm 2022, Sở GTVT Đồng Tháp tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Tỉnh có sức lan tỏa mang tính chất liên kết vùng Công tác triển khai các dự án được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, có sự phân công, phối hợp đồng bộ đảm bảo tiến độ dự án.

Song song với đó, Sở GTVT phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, TP. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh về phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai doạn 2021-2025; đưa vào khai thác 03 tuyến xe buýt mới, nâng tổng tuyến xe buýt mới là 12/16 tuyến nhằm nâng cao chất lượng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tham mưu ban hành các Công văn thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển KT-XH.  Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, các hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh và hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã khôi phục hoạt động, phục vụ cho sinh hoạt của người dân và phát triển KT-XH của Tỉnh./.

 

Chung Thắng