Nhân rộng mô hình điểm thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương

Ngày 22/12/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình thăm quan thực tế mô hình điểm thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng, tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự, gồm Lãnh đạo, cán bộ của các Hiệp hội, tổ chức, các doanh nghiệp tham gia Vòng chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020, và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hơn 100 đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đội thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương và các cơ quan thông tấn báo chí thăm quan mô hình điểm tại Xuân Hòa Việt Nam
Hơn 100 đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đội thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020 và các cơ quan thông tấn báo chí thăm quan mô hình điểm tại Xuân Hòa Việt Nam

Chương trình thăm quan thực tế mô hình điểm cùng với “Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020” và “Diễn đàn năng suất, chất lượng ngành Công Thương năm 2020” là những hoạt động nổi bật thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Công Thương chủ trì.

Thực hiện Chương trình, trong thời gian qua, một trong những hướng ưu tiên trọng tâm của Bộ Công Thương là hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng thông qua các hoạt động của Dự án. 

Dự án đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm, tập trung vào 08 các ngành công nghiệp ưu tiên theo Quyết định 604, góp phần nâng cao năng lực tự thực hiện các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp. Qua đó, gắn kết, tác động lan tỏa tích cực tới yêu cầu và triển khai đổi mới công nghệ, thiết bị tại doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp chủ động phát triển. 

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp cải tiến năng suất chất lượng
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp cải tiến năng suất chất lượng

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam là một trong những đơn vị triển khai và thực hiện mô hình điểm về cải tiến năng suất, chất lượng có hiệu quả.

Các kết quả hoạt động của Công ty có tính chất lan tỏa là mô hình điểm cho các đơn vị tham khảo kinh nghiệm và cũng là lý do để Ban tổ chức quyết định chọn Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc là điểm đến trong Chương trình thăm quan thực tế mô hình điểm thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng.

Các hoạt động cải tiến tại Xuân Hòa thu hút nhiều sự quan tâm của đoàn thăm quan

Các hoạt động cải tiến tại Xuân Hòa thu hút nhiều sự quan tâm của đoàn thăm quan
Các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất chất lượng tại Xuân Hòa thu hút nhiều sự quan tâm của đoàn thăm quan

Hưởng ứng “Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”, tháng 1/2020, Nhóm cải tiến của Công ty đã được thành lập và bắt đầu triển khai dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt”.

Sau 3 tháng triển khai Dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt”, Công ty đã ghi nhận kết quả rất khả quan, cụ thể: năng suất của dây chuyền sơn tăng thêm 14,2%; năng suất bao gói tăng từ 80 tủ/ca làm việc lên 230 tủ/ca...

Dự án là một trong 12 nhóm vào Vòng Chung kết Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020.

Dự án Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt của Xuân Hòa đạt giải Ba Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020
Dự án Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt của Xuân Hòa

Tại Vòng chung kết, Dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt” của Công ty được Hội đồng giám khảo, Ban kỹ thuật đánh giá cao về tính hiệu quả, giá trị làm lợi của dự án cũng như tính sáng tạo, ấn tượng của bài trình bày.

Kết quả, Dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt” được trao giải Ba.

Dự án của Xuân Hòa được trao giải Ba Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020
Dự án của Xuân Hòa được trao giải Ba Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020

Tại đây, đoàn thăm quan được lãnh đạo Công ty chia sẻ kinh nghiệm trong áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 140001 và các công cụ cải tiến 5S, Kaizen… Đặc biệt là quá trình hình thành, mục tiêu và kết quả của dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt”.

Chia sẻ của Xuân Hòa về các công cụ cải tiến 5S, Kaizen và quá trình quyết tâm cải tiến năng suất chất lượng là nội dung được đoàn thăm quan đi sâu tìm hiểu

Chia sẻ của Xuân Hòa về các công cụ cải tiến 5S, Kaizen và quá trình quyết tâm cải tiến năng suất chất lượng là nội dung được đoàn thăm quan đi sâu tìm hiểu

Chia sẻ của Xuân Hòa về các công cụ cải tiến 5S, Kaizen và quá trình quyết tâm cải tiến năng suất chất lượng là nội dung được đoàn thăm quan đi sâu tìm hiểu
Chia sẻ của Xuân Hòa về các công cụ cải tiến 5S, Kaizen và quá trình quyết tâm cải tiến năng suất chất lượng là nội dung được đoàn thăm quan đi sâu tìm hiểu

Thực tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình điểm thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam được Lãnh đạo, cán bộ của các hiệp hội, tổ chức, các doanh nghiệp tham gia Vòng chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng đánh giá cao, cho đây là một hoạt động thiết thực, giúp cho mô hình điểm có tính chất lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Chương trình tham quan thực tế mô hình điểm thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng, tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”; “Diễn đàn năng suất, chất lượng ngành Công Thương năm 2020”; Trưng bày thành tựu kết quả thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngành Công Thương; Trưng bày giải pháp cải tiến năng suất chất lượng của các mô hình điểm.

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trao quà cho Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trao quà cho Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

 

[Quảng cao]

Thy Thảo