Nhiệt điện Duyên Hải Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, xây dựng và triển khai giải pháp số hóa, chuyển đổi số trong công hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Theo đó, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sửa chữa, đặc biệt là ứng dụng các phần mềm dùng chung, chuyển đổi các dịch vụ nền tảng các ứng dụng CNTT trên 7 phần mềm lõi dùng chung quan trọng của EVN là: ERP, CMIS, PMIS-OMS, Digital Office, EVNHES, HRMS, ĐTXD.

Nhiệt điện Duyên Hải

Hiện tại, 100% lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên có chức năng, nhiệm vụ đã sử dụng hệ thống văn phòng điện tử D-Office, 100% cán bộ quản lý được cấp chữ ký số; 100% tỷ lệ văn bản được ký số; 100% văn bản được phát hành qua trục liên thông nội bộ tới các đơn vị EVN, EVNGENCO1…

Công ty cũng đã thay đổi phương thức hội họp trực tiếp bằng hình thức họp trực tuyến, hội nghị được tổ chức thông qua các ứng dụng như: Hội nghị truyền hình, Zoom meeting, Jitsi meet, ứng dụng Polycom realpresence desktop… giúp duy trì hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục áp dụng phương pháp RCM (Reliability Centered Maintenance) trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Đây là phương pháp quản trị tiên tiến, được áp dụng trên thế giới và được EVN triển khai áp dụng cho các Nhà máy nhiệt điện từ năm 2017.

Nhiệt điện Duyên Hải

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục áp dụng và hoàn thiện 2 phần mềm quan trọng trong công tác tiếp nhận và quản lý than tại Công ty là phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải và hệ thống cải tiến các chế độ vận hành nhập và cấp than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 thông qua các cải tiến trên máy đánh phá đống giúp tối ưu hóa trong công tác quản lý bốc dỡ than và góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số tại Công ty…

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xác định con người là nhân tố cốt lõi tạo nên sự thành công cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, trong những năm qua, Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn hoá các cơ chế, chính sách đãi ngộ với người lao động. Công ty đã xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn về chức danh viên chức nghiệp vụ, khung năng lực và tiêu chuẩn kỹ năng nghề; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt.

Nhiệt điện Duyên Hải

Bên cạnh đó Công ty cũng tổ chức nhiều khoá đào tạo kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên như: Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành điện, đào tạo về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho đội ngủ Trưởng ca, Trưởng kíp, vận hành viên, triển khai đào tạo và sát hạch nghề thông qua phần mềm E-learning. Phối hợp với trường Đai học Bách khoa TPHCM đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên, xây dựng chương trình số hóa tài liệu kỹ thuật, tài liệu quản lý vận hành…

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời giúp Công ty thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và gắn liền với việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

Chí Thành