Nhiệt điện Duyên Hải phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Genco1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trực thuộc Genco1 (Tổng Công ty phát điện 1), các Nhà máy của Công ty mới đưa vào vận hành thương mại được vài năm trở lại đây.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do cả yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng hàng năm Công ty nhiệt điện Duyên Hải đều phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã đưa ra nhiều giải pháp, định hướng rõ ràng, làm kim chỉ nam cho các đơn vị trong Công ty hoạt động, để  hoàn thành nhiệm vụ đề ra, phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Tổng công ty Phát điện 1.

Năm 2018, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất chưa đạt mục tiêu kế hoạch được giao, sản lượng điện sản xuất đạt 11,668 tỷ kWh trong đó nhà máy Duyên Hải 1 sản xuất 5,287 tỷ kWh, nhà máy Duyên Hải 3 sản xuất 6,381 tỷ kWh), đạt 103,5% so với sản lượng đã được điều chỉnh theo tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 đã được phê duyệt ngày 13/10/2018 nhưng chỉ đạt 83,41% kế hoạch giao từ đầu năm. Một trong những điểm sáng đáng chú ý là trong 3 tháng cuối năm 2018 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã nỗ lực để giảm suất hao than, cụ thể đến tháng 12/2018 suất hao than của Duyên Hải 1 đạt 545g/kWh và Duyên Hải 3 đạt 512g/kWh, trở về mức đạt theo phương án giá điện cho phép. Thành tích này thật sự là một tiền đề tạo động lực để tập thể CBCNV Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được giao chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 15.401 triệu kWh (Duyên Hải 1 là 7.665 triệu kWh, Duyên Hải 3 là 7.736 triệu kWh), thời gian vận hành 7.000 giờ/tổ máy. Để đạt được mục tiêu kế hoạch được giao, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động cụ thể, rõ ràng để làm kim chỉ nam cho mọi mặt hoạt động của các đơn vị trong Công ty. Thứ nhất, đảm bảo cung ứng than đúng chất lượng, đủ khối lượng cho vận hành các tổ máy. Củng cố kỹ thuật kết hợp phân giao trách nhiệm quản lý thiết bị đến từng cá nhân, đơn vị một cách rõ ràng. Đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng tàu biển để trong năm 2019 có thể tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 tấn. Đồng thời và quan trọng, tiếp tục duy trì phương án thực hiện giảm suất hao than đang đạt hiệu quả như trong 3 tháng cuối năm. Thứ hai, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy trong quá trình sản xuất. Tăng cường kiểm tra công tác vận hành, đặc biệt kiểm tra các ca vận hành ban đêm, các ngày thứ 7, chủ nhật. Củng cố và kiện toàn đội ngũ quản lý kỹ thuật trong Công ty từ Phòng Kỹ thuật đến các phân xưởng sản xuất. Xây dựng chương trình kiểm soát sự cố thiết bị, đảm bảo các thiết bị tổ máy vận hành an toàn, ổn định. Triển khai công tác bảo trì tự quản TPM, giao cho các phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thực hiện hàng ngày. Rà soát, ban hành và tuyên truyền các quy trình, quy định sản xuất an toàn đảm bảo mỗi CBCNV đều hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ chặt chẽ. Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị Công ty và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm đãi ngộ, thu hút người có đức có tài cùng cống hiến lâu dài cho sự phát triển chung của Công ty. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2020. Phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện cho các đơn vị và CBCNV chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiện toàn bộ máy quản lý tại các phòng, phân xưởng, sắp xếp bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng định mức sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cho các tổ máy 600MW làm cơ sở để quản lý nhân công và chi phí sửa chữa thiết bị.

Tại cuộc họp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng mùa khô năm 2019, ông Nguyễn Tiến Khoa  Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát điện 1 nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2019 tiếp tục được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ mới, thách thức mới - “Công ty nhiệt điện Duyên Hải cần phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn cho sự phát triển của Tổng công ty Phát điện 1. Lãnh đạo Công ty  Nhiệt điện Duyên Hải cần chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ chi tiết, cụ thể hơn nữa để phát huy tối đa hiệu quả công việc; quán triệt CBCNV hiểu rõ hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn hệ thống thiết bị mình đang quản lý để kịp thời đánh giá rủi ro và sửa chữa nhanh chóng hơn.

Đối với công tác cung cấp than cho các nhà máy, thống nhất cho Công ty thực hiện phương án giám định than tai cảng xếp nhưng phải đảm bảo hiệu quả, kinh tế và phù hợp các thủ tục pháp lý. Công ty phối hợp với Ban QLDA Nhiệt điện 3 để đẩy nhanh gói thầu mua than nhập khẩu; đồng thời tập trung đẩy nhanh công tác nạo vét. Bên cạnh đó, Công ty cần tiếp tục nâng cao công tác quản trị, công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; phấn đấu xây dựng Công ty trở thành trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho EVN, EVNGENCO1. Chủ tịch cũng lưu ý Công ty cần nghiêm túc thực hiện tốt công tác môi trường và an toàn, không để vì sự cố môi trường mà phải đóng cửa nhà máy.

Thanh Tú