Nhiệt điện Phú Mỹ Đảm bảo vận hành ổn định, thích ứng trước diễn biến bất thường thời tiết 2023

Tính đến ngày 15/10/2023, sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là 7,332 tỷ kWh đạt 67,7% so với kế hoạch năm 2023 (10,828 tỷ kWh).

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý, vận hành 04 Nhà máy điện, bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 MR và Phú Mỹ 4, với tổng công suất 2540 MW. Tính đến ngày 15/10/2023 sản lượng điện của Công ty là 7,332 tỷ kWh đạt 67,7% so với kế hoạch năm 2023 (10,828 tỷ kWh).

Thời tiết năm 2023 tại địa phương nói riêng và trên cả nước có nhiều diễn biến bất thường phức tạp: gió to, mưa lớn kéo dài, giông lốc… có nguy cơ ảnh hưởng tới các công trình Nhà máy, hệ thống lưới điện. Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn sản xuất.

Công ty đã xây dựng và triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2023 theo kế hoạch số 631/KH-NĐPM ngày 18/4/2023. Về nhân sự Ban Chỉ huy PCTT và lực lượng phòng chống thiên tai: Ban chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN đã được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 2296/QĐ-NĐPM ngày 08/9/2021; nhân sự Ban chỉ huy PCTT&TKCN được tổ chức và hoạt động theo Quy chế được ban hành theo Quyết định số 1055/QĐ-NĐPM ngày 11/5/2021.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã triển khai công tác, kiểm tra, đo điện trở đất toàn bộ hệ thống chống sét và hệ thống tiếp địa cho các hệ thống thiết bị và công trình kiến trúc nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống sét trong mùa mưa bão. Về công tác bảo đảm hệ thống thông tin: Công ty đã tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở hạ tầng, đường dây tín hiệu hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; kiểm tra đảm bảo độ sẵn sáng các máy phát Diesel dự phòng, hệ thống Accu…chuẩn bị dầu DO theo định mức.

Rà soát, cập nhật bổ sung trang thiết bị, phương tiện PCTT & TKCN, hệ thống đèn chiếu sáng, lịch trực lái xe và phương tiện cơ giới phải được đảm bảo. Ngoài ra Công ty đã ký kết với Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) để phối hợp kịp thời và hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Về công tác chuẩn bị ứng phó trước khi có thiên tai: Thường xuyên cập nhật và theo dõi tình hình thời tiết và các chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện. Triển khai các công tác ứng phó khi nhận được thông tin có bão, lụt từ phương tiện thông tin đại chúng, theo chỉ đạo từ Tổng Công ty Phát điện 3, Ban chỉ huy PCTT tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó, tổ chức trực Ban chỉ huy PCTT trong suốt thời gian có bão, lụt.

Bảo đảm các công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão năm 2023 rất quan trọng trong  sản xuất điện, việc triển khai đồng bộ các giải pháp cho thấy nỗ lực của Công ty để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch của Tổng Công ty giao và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Mạnh Hùng