Nhiệt điện Vĩnh Tân diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2022

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vừa tổ chức Diễn tập ứng phó sự số an toàn thông tin năm 2022, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cùng với các đơn vị thuộc Tổng Công ty tham gia diễn tập gồm: Cơ quan Tổng Công ty, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương, Công ty EPS, Ban AVT, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Bà Rịa và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu tại buổi diễn tập
Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO3 phát biểu tại buổi diễn tập

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin với chủ đề “Diễn tập tấn công bằng mã độc tống tiền (Ransomware)”. Nội dung chính của chương trình diễn tập tập trung vào mô phỏng tình huống có đối tượng tấn công thực hiện khai thác, thu thập dữ liệu từ đó phát tán một loại mã độc tống tiền (Ransomware) vào hệ thống mạng của Công ty.

Trong quá trình diễn tập, các đơn vị sẽ đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp, thông qua các công cụ, hệ thống bảo mật và kĩ năng có được sẽ thực hiện các thao tác phát hiện, xử lý và từng bước khôi phục lại hệ thống. Các đội ứng cứu sự cố khẩn cấp sẽ được đào tạo lý thuyết nâng cao về mã độc, cách điều tra và xử lý sự cố mã độc nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức cho các đội ứng cứu sự cố tại các đơn vị.

Lãnh đạo Tổng Công ty giám sát việc thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin
Lãnh đạo Tổng Công ty giám sát việc thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Thông qua diễn tập thực hành ứng phó an ninh mạng để đánh giá năng lực bảo vệ an toàn thông tin, khả năng sẵn sàng ngăn chặn, xử lý, ứng cứu sự cố tấn công trên không gian mạng. Phát hiện điểm yếu, lỗ hổng đang tồn tại trong công nghệ, quy trình, nhân sự phụ trách công tác IT để kịp thời xử lý, đưa ra những cải tiến trong tương lai.

Chương trình diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu sự cố cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin của Tổng Công ty Phát điện 3, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác chuyển đổi số của EVNGENCO3.

Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin
Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin
Minh Anh