Nhôm Đắk Nông đạt doanh thu hơn 527 tỷ đồng trong quý I/2020

Dù Dịch COVID-19 gây nhiều bất lợi trong Quý I/2020, tuy nhiên, Công ty Nhôm Đắk Nông đã chủ động xây dựng các phương án đối phó dịch bệnh, đồng thời cũng như triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực tốt hiện kế hoạch đề ra.

Công ty Nhôm Đắk Nông cho biết, trong Quý I, hoạt động khai thác và tuyển quặng gặp rất nhiều khó khăn. Trong tháng 1 và tháng 2 công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc do đó không có diện khai thác, Công ty phải huy động diện tích còn lại trong năm 2019. Theo Kế hoạch xây dựng trong quý I, Công ty đặt mục tiêu quặng khai thác 1.494.282 tấn, đã thực hiện đạt 1.328.785 tấn tương ứng  88,9%.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tại nhà máy alumin tương đối ổn định. Sản phẩm quặng tinh sau tuyển 461.372 tấn, đạt 27,8% kế hoạch năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ; Sản lượng alumin quy đổi 177.726 tấn, đạt 27,3% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ; Hydrat sản xuất 271.816 tấn, đạt 27,3% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2020 đã xuất bán 134.834 tấn sản phẩm trong đó hàng xuất khẩu chiếm  98,97%. Sản lượng alumin tiêu thụ 109.601 tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Sản phẩm tiêu thụ được đảm bảo khối lượng, chất lượng và thời gian theo đúng các thông báo giao hàng của TKV.

Tổng doanh thu trong quý đạt 527,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản phẩm alumin chiếm 89,4%. Tiền lương bình quân 11,891 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ phúc lợi cho người lao động và hoạt động an sinh xã hội với địa phương tiếp tục được Công ty duy trì và đẩy mạnh.

Ngoài ra, Công ty đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Do đó, trong quý I/2020, các chỉ tiêu an toàn môi trường được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ tiêu về chất lượng nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp bãi lọc thực vật nhà máy tuyển quặng được đảm bảo theo yêu cầu.

Công tác an ninh trật tự được kiểm soát 24/24h tại tất cả các phân xưởng, khu vực sản xuất, số lượng người lao động của đơn vị ngoài vào làm việc trong nhà máy được kiểm soát chặt chẽ. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, hiện nay thị giá sản phẩm Alumin liên tục giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch xuất khẩu, sản phẩm tồn kho Alumin cao gấp 2,5 lần so với kế hoạch năm khiến công tác bố trí lưu kho sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong Quý II/2020, Công ty Nhôm Đắk Nông đặt mục tiêu khai thác 1.796.274 tấn quặng nguyên khai; sản xuất 177.000 tấn alumin, tiêu thụ 130.900 tấn; sản xuất 270.706 tấn Hydrat, tiêu thụ 10.550 tấn,…

Sản phẩm Alumin xuất khẩu quý 1 đầu năm 2020
Sản phẩm Alumin được đóng gói trước khi xuất khẩu

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch quý II/2020, Công ty sẽ tập trung chỉ đạo linh hoạt các giải pháp từ quản lý, điều hành đến các phương án vận hành tối ưu hóa dây chuyền sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo an toàn, duy trì đoàn kết, phối hợp giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc điều hành. Đồng thời tích cực phối hợp giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương để hoạt động của Công ty ổn định, liên tục.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19, thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 TKV, kế hoạch và phương án của Công ty về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID - 19 nhằm nâng cao ý thức, chủ động thực hiện của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định sản xuất.

Mạnh Hùng