Ninh Thuận tiêu huỷ gần 36.000 bao thuốc lá nhập lậu

Hàng hoá tiêu huỷ gồm thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả các loại với số lượng 35.643 bao, với các nhãn hiệu Hero, Jet, 555, CaravenA, Esse, Mond, Rich Mond, Chamman, Oris, Black, Captain, Marula, Zonk, Canyon, Kinh Edward, Hilap, , Scott, Raison.

Ngày 29/4/2022, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Thuận tổ chức tiêu huỷ 35.643 bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả các nhãn hiệu Hero, Jet, 555, CaravenA, Esse, Mond, Rich Mond, Chamman, Oris, Black, Captain, Marula, Zonk, Canyon, Kinh Edward, Hilap, , Scott, Raison.

Thuốc lá lậu
Hàng hoá tiêu huỷ gồm thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, sáng ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Nhà máy xử lý rác thuộc Công ty TNHH XD TM&SX Nam Thành Ninh Thuận. Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh Ninh Thuận (Cục Quản lý thị trường) chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị tịch thu trên địa bàn tỉnh thu giữ từ năm 2020 đến nay.

Thuốc lá lậu

Thuốc lá lậu
Gần 36.000 bao thuốc lá nhập lậu đã bị tiêu hủy

Hàng hoá tiêu huỷ gồm thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả các loại với số lượng 35.643 bao, với các nhãn hiệu Hero, Jet, 555, CaravenA, Esse, Mond, Rich Mond, Chamman, Oris, Black, Captain, Marula, Zonk, Canyon, Kinh Edward, Hilap, , Scott, Raison.

Hội đồng tiêu huỷ đã tiến hành kiểm đếm công khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông, đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam và tổ chức tiêu huỷ bằng hình thức đốt trực tiếp bằng lò đốt chuyên dụng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định.

Nguyên Vỵ