Petrolimex: 2 gương điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Trong giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vinh danh 30 điển hình tiên tiến từ 19 Tập đoàn/Tổng Công ty trực thuộc. Petrolimex có 2 điển hình tiên tiến được Chủ tịch CMSC tặng Bằng khen.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) lần thứ Nhất vừa được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện 19 Tập đoàn/Tổng Công ty trực thuộc CMSC cùng gần 500 đại biểu đã về dự Đại hội.

Đại hội tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020; là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho bước phát triển tiếp theo trong công tác thi đua theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao trong bối cảnh cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát dịch Covid-19.

petrolimex 1

petrolimex 2
2 điển hình tiến tiến Petrolimex nhận bằng khen của CMSC

Trong giai đoạn 2015-2020, CMSC vinh danh 30 điển hình tiên tiến từ 19 Tập đoàn/Tổng Công ty trực thuộc. Petrolimex có 2 điển hình tiên tiến được Chủ tịch CMSC tặng Bằng khen là ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (Petrolimex Sài Gòn) và bà Phí Thị Ánh Nghĩa - Cửa hàng trưởng CHXD 04 (Petrolimex Hà Giang).

petrolimex 3

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng 2 gương điển hình tiên tiến Petrolimex

Tại Petrolimex, phong trào thi đua luôn hướng tới mục đích tạo lập sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào công cuộc xây dựng Đất nước. Qua phong trào sâu rộng trên quy mô toàn ngành như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xanh – Sạch – Đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”,..., Petrolimex phát hiện, xây dựng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân) để tôn vinh tại các đợt tổng kết công tác thi đua khen thưởng các cấp từ cơ sở trở theo các quy định hiện hành của công tác này.

petrolimex 4
Đoàn đại biểu Petrolimex tại Đại hội

Phong trào thi đua tại Petrolimex nói riêng, các Tập đoàn/Tổng công ty trực thuộc CMSC nói chung được Hội đồng Thi đua & Khen thưởng CMSC đánh giá thấm nhuần tư tưởng ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCNV-NLĐ trong các lĩnh vực cùng thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo chính sách an sinh xã hội; chung tay hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2025 của CMSC; góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

PV